2014 11 06

Avgift utgår för förlängning av revideringstider i Miljöbyggnad

Efter att certifieringsprocessen förkortades den 1:a juni 2014, har SGBC fått frågor gällande revideringstider. Vi påminner därför om att de nya tiderna för revidering gäller alla ansökningar, oavsett när de är registrerade. I fortsättningen kommer försening med max en arbetsvecka accepteras, och då mot en avgift på 7500 kr. 

I det fall revideringen inte inkommer inom en vecka efter ordinarie revideringstid, så avbryts granskningen. För att fortsätta efter det startas granskningsprocessen om från början och det utgår då en ny granskningsavgift. 

För aktuella avgifter se Avgifter i Miljöbyggnad.

Se granskningsprocessen och revideringstider här.

 2014 09 02

Intresset för Miljöbyggnad är fortsatt stort och idag kunde vi certifiera byggnad nummer 250.

2014 09 02
Idag är certifieringsavdelningen i Göteborg och genomför en av höstens granskarträffar. Dessa görs för att informera granskarna om nytillkomna regler och tolkningar och för att uppdatera dem i processer och arbestsätt. Allt för att ansökningar ska behandlas och granskas likvärdigt i hela granskartruppen.

2014 07 02
Nu finns förhandsversionen av manualen Miljöbyggnad 2.2 ute och går att ladda ner under Manualer, Verktyg m.m som ligger under Mer om Miljöbyggnad.     

2014 07 02
Vi har fått in frågor om när planketterna kommer att skickas ut till de byggnader som har certifierats. Då en stor beställning har genomförts väntar vi fortfarande på leveransen av dessa planketter. Detta innebär att de kommer att skickas ut först efter semestern. Vi hoppas att ni har förståelse över detta.

2014 06 24
Sommaren 2014 är här och med det även semestertiderna. I sommar kommer kansliet vara obemannat under vecka 29-32 (den 14 juli till den 8 augusti), vilket innebär att certifieringsärenden, utbildningsfrågor och ekonomiärenden inte kommer att handläggas under denna period.

Onlinesystemen för att hantera registreringar och ansökningar i EU GreenBuilding, BREEAM-SE och Miljöbyggnad är givetvis tillgängliga som vanligt, men supportärenden gällande Miljöbyggnad Online och Building Green Online kommer att ha en något längre handläggningstid. Supportfrågor för onlinesystemen (ej frågor gällande själva certifieringsprocesserna) under vecka 29-32 hänvisas till sgbc@iquest.se

För pågående ansökningar lägger vi till fyra veckor i kompletteringstid som kompensation för semestertider. Detta gäller också för granskare. En ansökan kan därför ta lite längre tid än vanligt över sommaren.

2014 06 04
Vi har nu passerat den 1 juni och den nya processen för att certifiera i Miljöbyggnad gäller numera samtliga projekt. Läs mer om processen här.

2014 05 22
För närvarande tar det lite tid för oss att få ut ansökningarna på granskning, men vi gör vad vi kan för att snabba på.

2014 05 05
Under kortveckorna då någon eller några dagar faller bort pga. ledighet så försöker vi prioritera pågående ansökningar vi har i systemet. Vi hoppas att ni andra har förståelse för detta.

2014 04 09
Från den 1 juni 2014 kommer den nya processen i Miljöbyggnad gälla alla ansökningar, dvs. även er som lämnat in före den 1 feb. i år.

2014 03 27
För närvarande har vi ingen kö alls för nyinkomna ansökningar, så om ni lämnar in nu kommer det hanteras snabbt. Vi ser att mycket av de förändringar vi gjort effektiviserar vårt arbete och kortar väntetiderna, vilket är bra för både er och oss.

2014 03 10
Första ansökan med egenkontrollen har nu inkommit. Egenkontrollen blev obligatorisk från och med den 1 mars i och med den nya processen i Miljöbyggnad. Nya Karolinska i Solna blev först ut med egenkontrollen och vi glädjer oss åt en bra och tydlig ansökan.

2014 02 11
Onlineverktyget för ansökan uppdateras i och med den effektivare processen i Miljöbyggnad, som lanserades den 1 feb. Funktionerna är detsamma som tidigare, däremot har de olika statusmomenten fått nya namn

Satusarna heter nu konsekvent revidering, granskning och liknande i förhoppning om att det ska bli tydligare var i processen ansökan befinner sig och vem som ska göra något med ansökan för att den ska tas vidare till nästa steg.

Självklart håller systemet fortfarande koll på vilket moment ansökan befinner sig i, det är bara benämningarna som ändrats.

Har du frågor om statusarna och onlinesystemet kan du maila dem till miljobyggnad@sgbc.se

2014 01 09
På sidan "Ställ en fråga..." finns nu ett formulär att ladda ner och som ska användas för att ställa frågor i anslutning till registrerade Miljöbyggnadsprojekt.

2013 12 10
Snart är det jul och vi på certifieringsavdelningen tar ledigt mellan den 21 dec-6 jan. Under den tiden kommer inga ansökningar behandlas eller några mail besvaras. För pågående granskningar och kompletteringar under denna tid lägger vi på två veckors extra tid för kompensation för ledighet.

Vår ambition är att alla som skickat in sina ansökningar innan fredag denna vecka ska bli behandlade innan jul och de som kommer in senare får vänta till januari. Höstens sista certifieringsmöte har varit, nästa möte är den 16 januari.

2013 11 29

Idag blev ytterligare 13 byggnader färdiga och certifierade i Miljöbyggnad. Vi är därmed uppe i 96 certifierade byggnader! Vi hoppas att komma över 100-strecket inom kort.

2013 11 28

Vi har passerat 1000 byggnader i Miljöbyggnad! Intresset för systemet har ökat konstant de senaste åren och alldeles nyligen passerade vi 1000 registrerade byggnader i systemet. Vi är såklart jätteglada och samtidigt lite överväldigade. För att kunna hantera alla dessa byggnader anpassar vi nu certifieringsprocessen för att bli snabbare och smidigare framöver.

2013 11 26

Idag träffas Miljöbyggnads kommitté tillsammans med VD, teknisk chef och certifieringschef på SGBC för att diskutera hur processen och hanteringen av Miljöbyggnad ska bli snabbare och bättre. Vi har som mål att kunna certifiera 400 byggnader under 2014, vilket är en väldigt stor kapacitetsökning jämfört med idag. Eftersom denna effektivisering måste kunna ske med ungefär samma personalstyrka som idag handlar mycket om att göra ansökningsförfarandet snabbare och enklare att hantera, samt att få hjälp av vårt nya onlinesystem samt såklart av er sökande. De förändringar som kommer att ske för att detta ska lyckas kommer att annonseras här på hemsidan framöver.

2013 11 15

Reviderade betygsverktyg för Miljöbyggnad finns nu att hämta under Ladda ner dokument. Där finns även en förklaring av hur betyget KLASSAD bedöms. Observera att det inte gjorts några förändringar, utan det rör sig enbart om förtydliganden.

2013 11 11

Idag har vi uppdaterat Excelfilen Indikator 4 Energislag, beräkningshjälp. Filen uppdateras när vi får ny data från fjärrvärmebolagen. Filen finns att ladda ner på sidan Ladda ner dokument.

2013 11 05

Vi får väldigt många mail från sökande som undrar hur det går med deras ansökningar, vi har tyvärr inte möjlighet att svara på dessa mail. Vi jobbar på så snabbt vi bara kan, och ni hör från oss så snart vi har nytt att meddela.

2013 10 11

Ytterligare tre byggnader har certiferats i Miljöbyggnad. Det finns nu 70 certiferade byggnader i Sverige.

2013 10 02

Förra veckan jobbade vi på med högen av inkomna ansökningar och lyckades behandla ett 70-tal ansökningar. Vi har nu kommit ner till samma väntetider för första formaliakontroll som vi hade innan sommaren, vilket är ungeför 14 dagar för klarmarkerad ansökan.

2013 09 23

Den här veckan kommer certifieringsavdelningen att enbart prioritera att hantera det stora antal ansökningar som ligger i kö för formaliakontroll. Alla andra arbetsuppgifter, inkl. att svara på frågor, kommer därför att behöva pausa till nästa vecka.

2013 09 18

Hela 11 nya byggnader har certifierats som Miljöbyggnad på kort tid. Det finns nu 67 certiferade byggnader i Sverige och kön är längre än någonsin så fler lär det bli inom kort. Kul!

130901

Vi har just nu en kö för handläggning på ca 2 månader. Vi hanterar just nu ansökningar som klarmarkerades under sista halvan av juni.

130901

Vi har fortfarande lång kö till handläggning på grund av det stora antal ansökningar som kom in under sommaren. Vi jobbar på så gott vi kan för att komma ikapp.

130813

Denna vecka är de flesta på kansliet tillbaka efter semestern och vi har en stor mängd ansökningar att börja jobba med. Det var många som lämnade in precis innan semester och för tillfället har vi 43 ansökningar i kö för formaliakontroll. Detta innebär att väntetiden för första handläggning (formaliakontroll) är betydligt längre än i våras.

Vi arbetar just nu med ansökningar som klarmarkerades i början av juni. Väntetiden för en ansökan som klarmarkeras nu uppskattas till över en månad.

130711

Vi har fått in många klarmarkerade ansökningar nu inför semestern och ansökningstrycket och intresset är konstant högt. De flesta på certifieringsavdelningen är lediga mellan den 15 juli och den 11 augusti. Väntetiden inför handläggning av klarmarkerad ansökan kommer att vara längre än vanligt i början av hösten.

130628

Snart är det semestertider. Alla som håller på med kompletteringar till sina ansökningar under semestertider kommer att få fyra veckors förlängd kompletteringstid. Vanligtvis har man som sökande tre månader på sig att komplettera sin ansökan från det datum då komplettering efterfrågades.

130627

Vi har idag certifierat den första byggnaden som gått igenom vårt onlinesystem ända från start. Det blev Akademiska hus i Umeå som var först. Vi håller just nu på med ett stort arbete att ta fram en ny och förbättrad version av onlinesystemet där barnsjukdomar och synpunkter vi fått på det befintliga systemet ska åtgärdas. Den nya verisonen kommer att lanseras under höstterminen.

130626

Nu är den första verifieringen klar i Miljöbyggnad. Villa Trift blev klar först och var även det första småhuset som certifierades i Miljöbyggnad.

130617

Idag träffas Miljöbyggnads certifieringsråd för terminens sista möte där 10 ansökningar och en verifiering ska behandlas. Höstens första möte hålls den 13 september. Efterföljande möten i höst hålls följande datum: 17/10, 18/10, 14/11, 12/12 och första i januari 2014 blir den 16/1. Fler möten kan tillkomma vid behov.

130614

Tekniska rådet träffades för ytterligare ett möte i onsdags. Förtydliganden kommer upp på hemsidan inom kort.

130612

Idag har de nya avgifterna publicerats som börjar gälla den 1/7. Läs mer på sidan Avgifter i Miljöbyggnad.

130520

På onsdag den 22 maj träffas Tekniska rådet för diskussion och beslut om bland annat planerna på Miljöbyggnad 2.2 och hantering av lokalbyggnader med hall. 

130516

Just nu har kansliet en väntetid inför handläggning på 14 dagar för klarmarkerade ansökningar.

130513

På torsdag hålls ett certifieringsrådsmöte i Miljöbyggnad. Rådsmedlemmarna ska behandla 7 ansökningar. Ett till rådsmöte kommer att hinnas med i juni innan semestrarna.

130513

Under den kommande månaden kommer Sweden Green Building Council att göra den årliga översikten och justeringen av priserna för certifiering i Miljöbyggnad och GreenBuilding. De nya priserna kommer att presenteras på hemsidan i början av juni och gäller från och med den 1/7 2013.

130425

Förra veckan, den 17 april, certifierades ytterligare tre byggnader i Miljöbyggnad. Totalt finns det nu 52 certifierade byggnader och listan på alla finns under certifierade byggnader >>

130418

I förra veckan hade Miljöbyggnads certifieringsråd möte och behandlade ett tiotal ansökningar. Tyvärr behövde de flesta skickas tillbaka till sökande en gång till för komplettering. Vi vill därför påminna än en gång om vikten av att se till att alla dokument finns med redan vid inlämnandet av ansökan. Använd manualen och det nya dokumentet Redovisa rätt som en checklista för att stämma av så alla underlag är med.

130418

Just nu har kansliet en väntetid inför handläggning på 16 dagar för klarmarkerade ansökningar.

130404

Idag publiceras dokumentet Redovisa rätt på hemsidan. Dokumentet är tänkt att fungera som ett stöd i ansökningsprocessen och finns i en version för befintliga byggnader och en version för nyproduktion. Det har även tillkommit ett dokument för redovisningsstöd för indikator 1 vid nyproduktion. Dokumenten finns att ladda ner på sidan Dokument och manualer.

130404

Miljöbyggnads Certifieringsråd träffas idag och fyra ansökningar kommer att behandlas.

130320

Miljöbyggnads Tekniska Råd träffades i förra veckan och diskuterade många frågor. De formulerade även förtydliganden om dagsljus och ljudmiljö, som finns att läsa i Frågor och svar.

130320

Många har haft frågor om hur certifieringsprocessen fungerar och vilka hålltider som gäller i certifieringsprocessen. Vi har därför lagt in en förtydligande beskrivning till diagrammet ovan som i detalj förklarar hur certifieringen går till.

130319

Milljöbyggnads certifieringsråd nästkommande möten äger rum den 4/4 och 15/4. Då kommer ett flertal ansökningar att diskuteras utifrån granskarnas utlåtande.

130313

Idag har sex byggnader certifierats i Miljöbyggnad. Barnängen 6, Guldfisken 31, Vårdaren 7, Kvillebäcken 79:2, Landsdomaren 6 och Rosenlund 1:28. Det finns nu totalt 49 certifierade byggnader i Sverige. Läs mer under certifierade byggnader >>

130305

Många hör av sig till oss och frågar vilken bilaga som ska läggas under Administrativa uppgifter och vi vill därför förtydliga att vi gärna vill ha ett försättsblad till ansökningen som är undertecknat av fastighetsägaren. Vi har lagt till två mallar att använda under Miljöbyggnad - Dokument och manualer under rubriken Ansökningsformulär.

130228

Vi har sett att vi haft problem med att mailen som skickas från adressen miljobyggnad@sgbc.se riskerar att fastna i mottagarens spam-filter. Vi vill därför göra er uppmärksamma om detta och be er att gå in och kolla i er skräppostmapp om ni har några mail från oss där. Vi skulle bli väldigt tacksamma om ni såg till att vår e-postadress är markerad som betrodd avsändare hos er eftersom en stor del av vår kommunikation angående miljöbyggnadsansökningarna går via den adressen.

130226

Idag träffas alla granskare i Miljöbyggnad för halvårsträff här hos SGBC i Sundbyberg. Syftet med denna dag är att stämma av och säkra för en fortsatt hög kvalitet på granskningarna.

130225

Observera att projekt som registrerades manuellt innan vi sjösatte vårt onlinesystem inte behöver registreras igen. Har du registrerat ett projekt tidigare kan du maila till miljobyggnad@sgbc.se för att få hjälp med att flytta över registreringen till ditt inloggningskonto så att du kan fortsätta ansöka online.

130219

Vi har i veckan gått igenom status på ansökningar och hittat ett flertal ansökningar som inte kompletterats inom rätt tid. Vi vill därför passa på att påminna om att man har tre månader på sig att komplettera en ansökan för att processen inte ska avbrytas.

130219

Nya byggnader certifierade i Miljöbyggnad: Trettondagen 1, Lagerlunda 2:2 och Siktet 5 hus 2.

121128

Ny byggnad certifierad i Miljöbyggnad: Sannegården 63:1. Läs mer under certifierade byggnader >>

121126
Ytterligare 27 personer är nu certifierade i Miljöbyggnad, och totalt är det nu 320 personer som har gått två heldagkurser i Miljöbyggnad. Drygt 260 är våra medlemmar och dessa kan ni klicka fram på menyn till höger. websida. 

121122
Igår träffades tekniska rådet för att prata tolkningar av manualerna. Inom kort kommer vi att komplettera med nya frågor och svar. T ex diskuterades dagsljus i djupa rum där en stor del av rummet har bra dagsljus, solvärmelast mot fasader vridna från norr, hantering av enkäten vid verifiering och verifiering i största allmänhet. Håll utkik under Frågor&svar, vi finslipar formuleringarna just nu.

121116
Miljöbyggnads tekniska råd har möte vecka 47 för att diskutera tolkningsfrågor som inkommit under senaste månaden. 

121115
Nya frågor och svar har publicerats vad gäller "Allmänna frågor", och "1 Energianvändning"

120906
De första handelsbyggnaderna är nu certifierade enligt Miljöbyggnad. Läs mer >>

120327
Ytterligare tre byggnader är nu certifierade i Miljöbyggnad; Embla, Kv Asken och Svea Artilleri 11. 
Se certifierade byggnader >>

120222
Fem ytterligare byggnader certifierade i Miljöbyggnad; Sannegården 72:1, Uarda 5, Änggården 718:138, Helgonagården 6:16 och Klassföreståndaren 3. Se certifierade byggnader >>

120203
Tre ytterligare byggnader certifierade i Miljöbyggnad; Blekholmen 4, Vilunda 19:3 och Svea Artilleri 11. Se certifierade byggnader >>

120127
Nu lanserar vi Miljöbyggnad 2.1. Uppdateringen från version 2.0 bygger framförallt på ökad tydlighet och förenkling för såväl beställare som konsulter. Läs mer > 

120125
Under veckan kommer Miljöbyggnad version 2.1 att lanseras. 2.1 utgår från version 2.0 där förtydliganden, tolkningar och instruktioner är inkluderade. Håll utkik på hemsidan. 

120102
Från och med 1 januari 2012 tillämpas nya avgiften för att certifiera i Miljöbyggnad. Läs mer >>

111215
Nu är ytterligare 32 personer certifierade i Miljöbyggnad. Totalt har 122 personer certifierats sedan 11 maj i år. Se hela listan >>

111215
En ytterligare byggnad certifierad i Miljöbyggnad, Münchenbryggeriet, Ludvigsberg 3 i Stockholm tillhörande Fastighets AB Ludvigsberg 3. Se certifierade byggnader >>

111202
Luciadagen träffas Miljöbyggnads Tekniska råd för att besluta om ansökningar redo att tas upp i rådet. Det är årets sista möte.

111124
Nu är ytterligare 23 personer certifierade i Miljöbyggnad. Totalt har 90 personer certifierats sedan 11 maj i år. Se hela listan >>

111110
Nu finns det anvisningar för att sätta ihop en tydlig och komplett ansökan. Du hittar anvisningarna för indataprotokoll på sidan Dokument och manualer >>

111110
Beräkningsverktygen för värmeeffektbehovet är nu uppdaterade och finns att ladda hem under Dokument och manualer >>

111028

Nu är ytterligare trettio personer certifierade i Miljöbyggnad. Certifieringen visar att man har kunskap för att leda arbetet i Miljöbyggnad version 2.0 vid nyproduktion, ombyggnad eller för ett befintligt bestånd. Se hela listan >>