Här hittar du ansökningsformulär, kriterier och formulär för återrapportering avseende GreenBuilding. Vänligen observera att du måste registrera din byggnad innan du kan göra en ansökan.

 

Alla GreenBuilding-ansökningar och återrapporteringar hanteras via vårt onlinesystem Building Green Online.

 

Kriterier för GreenBuilding
- pdf GreenBuilding – Bedömning av befintliga byggnader. Version 2, 120927pdf . (pdf)
- pdf GreenBuilding – Bedömning av nya byggnader. Version 2, 120927. (pdf)

Ansökningsvillkor
document Ansökningsvillkor för certifiering med GreenBuilding. Version 140226 (Word) Detta dokument laddas ner och signeras av fastighetsägaren. Därefter scannas det in och laddas upp i ansökningsformuläret under Administrativa uppgifterOBS! En inskickad ansökan behandlas inte utan fastighetsägarens underskrift.

Överklaga certifieringsbeslut

- document Blankett för överklagan i GreenBuilding (33 KB) (Word)

Övriga ansökningsmallar

- document GreenBuilding överlåtelseansökan (275 KB) (Word)
- document Ansökningsmall och handlingsplan Stödjande Företag (Word)

Riktlinjer från EU
- pdf Riktlinjer för GreenBuilding Partners (pdf)
- pdf Riktlinjer för GreenBuilding Stödjande Företag (pdf)

Riktlinjer för energiledning
- pdf Riktlinjer för att upprätta energiledningssystem (pdf)

Beräkningsverktyg

Beräkning av BBR18 energikrav (Excel)
Beräkning av BBR19 energikrav (Excel)

Mallar för återrapportering
OBS! Återrapportering för byggnader görs via vår hemsida när du är inloggad från ditt användarkonto. Vi hanterar inte längre inskickade formulär utan dessa ligger kvar som referensmaterial.
document Återrapportering nybyggnad (Word)
document Återrapportering ombyggnader (Word)
document Återrapportering stödjande företag (Word)

Ansökan om GreenBuilding-certifiering av byggnad. OBS! Sedan den 1 feb 2014 hanteras alla GreenBuilding-ansökningar via Building Green Online. Vi hanterar inte längre inskickade formulär utan dessa ligger kvar som referensmaterial.
- document Green Building befintlig byggnad ansökan, 120927 (Word)
- document Green Building ny byggnad ansökan, 120925 (Word)

Har du frågor eller vill veta mer, kontakta oss via vårt formulär eller kontakta oss.