Här hittar du ansökningsformulär, kriterier och formulär för återrapportering avseende GreenBuilding. Vänligen observera att du måste registrera din byggnad innan du kan göra en ansökan.

 

Alla GreenBuilding-ansökningar hanteras via vårt onlinesystem Building Green Online.

 

Kriterier för GreenBuilding
- GreenBuilding – Bedömning av befintliga byggnader. Version 2, 120927. (pdf)
- GreenBuilding – Bedömning av nya byggnader. Version 2, 120927. (pdf)

Ansökningsvillkor
Ansökningsvillkor för certifiering med GreenBuilding. Version 140226 (Word) Detta dokument laddas ner och signeras av fastighetsägaren. Därefter scannas det in och laddas upp i ansökningsformuläret under Administrativa uppgifterOBS! En inskickad ansökan behandlas inte utan fastighetsägarens underskrift.

Överklaga certifieringsbeslut

- Blankett för att överklaga certifieringsbeslut i GreenBuilding. (Word)

Övriga ansökningsmallar

- GreenBuilding överlåtelseansökan (Word)
- Ansökningsmall och handlingsplan Stödjande Företag (Word)

Riktlinjer från EU
- Riktlinjer för GreenBuilding Partners (pdf)
- Riktlinjer för GreenBuilding Stödjande Företag (pdf)

Riktlinjer för energiledning
- Riktlinjer för att upprätta energiledningssystem (pdf)

Beräkningsverktyg

Beräkning av BBR18 energikrav (Excel)
Beräkning av BBR19 energikrav (Excel)

Mallar för återrapportering
OBS! Återrapportering för byggnader görs via vår hemsida när du är inloggad från ditt användarkonto. Vi hanterar inte längre inskickade formulär utan dessa ligger kvar som referensmaterial.
Återrapportering nybyggnad (Word)
Återrapportering ombyggnader (Word)
Återrapportering stödjande företag (Word)

Ansökan om GreenBuilding-certifiering av byggnad. OBS! Sedan den 1 feb 2014 hanteras alla GreenBuilding-ansökningar via Building Green Online. Vi hanterar inte längre inskickade formulär utan dessa ligger kvar som referensmaterial.
- Green Building befintlig byggnad ansökan, 120927 (Word)
- Green Building ny byggnad ansökan, 120925 (Word)

Har du frågor eller vill veta mer, kontakta oss via vårt formulär eller kontakta oss.