Manual 2.2
Manualerna 2.2 gäller för byggnader som registreras från den 1 okt 2014.
Dokument till 2.1 kommer även i fortsättningen att finnas tillgängliga. 
Tekniska rådets svar på frågor till 2.1 kommer att flyttas över till ett nedladdningsbart dokument för att ge plats till svar om 2.2.

pdf 2.2 141001 MB Metodik vers 141017 (598 KB)

pdf 2.2 141001 MB Nyproduktion vers 141017 (716 KB)

pdf 2.2 141001 MB Befintliga vers 141017 (668 KB)

Stöddokument:
pdf Sammanfattning betygskriterier MB bef 2 2 141104 (93 KB)

pdf Sammanfattning betygskriterier MB nyprod 2 2 141104 (85 KB) 

Åberopas vid certifiering för registreringar i 2.1

Manualer 2.1
pdf Metodik för nyproducerade och befintliga byggnader (pdf) 
pdf Bedömningskriterier för nyproducerade byggnader (pdf) 
pdf Bedömningskriterier för befintliga byggnader (pdf) 
pdf Bedömningskriterier för befintliga handelsbyggnader (pdf) 
pdf Bedömningskriterier för nyproducerade handelsbyggnader (pdf)  

Kompletteringar till manualerna
pdf Tolkningar av 2.1 för lokalbyggnader med hall vers 131021 (pdf)
pdf Hantering av betyget klassad för manual 2.0 och 2.1 131115 (pdf) för hantering av betyget klassad i manual 2.2 se metodik-manualen.

Tekniska rådets tolkningar och svar på frågor till 2.1 
pdf TR tolkningar tillägg till manualerna 2.1 tom 140930 (249 KB)


Obligatoriska bilagor till ansökan (oavsett manualversion)

Blanketter för egenkontroll (oavsett manualversion)

document Egenkontroll av redovisning ombyggnad 2.2 150212 (138 KB)

document Egenkontroll av redovisning bef 2.2 150212 (113 KB)

document Egenkontroll av redovisning nyprod 2.2 150212 (126 KB) 

Ansökningsvillkor
Detta dokument ska laddas ner i sin helhet, undertecknas av fastighetsägaren, skannas in och biläggas "Administrativa uppgifter" i ansökningsformuläret.
document Ansökningsvillkor för certifiering i Miljöbyggnad version 141218 (99 KB) (Word)

Verifiering
document Verifieringsformulär MB 150825 (209 KB)

- (document Verifieringsformulär 121012)

Överklaga ett certifieringsbeslut

document Blankett för att överklaga ett certifieringsbeslut i Miljöbyggnad (51 KB).document (52 KB)(Word)


Hjälp för att ansökan

Sammanställning av betygskriterier
pdf Sammanställning av Miljöbyggnads kriterier befintliga 2.1 120131 rev 131115 (Pdf)
pdf Sammanställning av Miljöbyggnads kriterier nyproduktion 2.1 120131 rev 140221 (Pdf)

Beräkningsverktyg och stöddokument
- spreadsheet Betygsverktyg (117 KB) (Excel) 

spreadsheet Värmeeffektbehov, indikator 2, befintlig byggnad (Excel)

spreadsheet Värmeeffektbehov, indikator 2, nybyggnad (Excel)

Baserad på statistik från 2013:
- spreadsheet Indikator 4 Energislag, beräkningshjälp 2013 150112 vers 150904 publ (380 KB)
spreadsheet Indikator 4 Energislag, beräkningshjälp 2013 150112 vers 150416 publ (380 KB)
spreadsheet (379 KB)spreadsheet Indikator 4 Energislag, beräkningshjälp 2013 150112 vers 150413 publ (380 KB)

Baserad på statistik från 2012
spreadsheet Indikator 4 Energislag, beräkningshjälp 2012 140316 vers 141219 publ (489 KB) (Excel)

Baserad på statistik från 2011
spreadsheet Indikator 4 Energislag, beräkningshjälp 130601 vers 140225 (Excel)

Baserad på statistik från 2010:
- spreadsheet Miljöbyggnad Energislag Indikator 4 2010  

Ställa en fråga i Miljöbyggnad

document MB blankett projektfraga 150929 (52 KB)

Redovisningshjälp

- document Tips och råd (Word)

Innemiljöenkät
document Innemiljöenkät, Miljöbyggnad (Word) 


Förhandsbesked
Instruktioner finns i dokumentet som ifylles och mailas till miljobyggnad@sgbc.se.
document Ansökan förhandsbesked befintlig 141201 (182 KB) (Word)
document Ansökan förhandsbesked nyproduktion 141201 (183 KB) (Word)
documentdocument Ansökan förhandsbesked ombyggnad 141201 (86 KB) (Word)


document Blankett för frågor till Miljöbyggnad (51 KB)