Manual 2.2
Manualerna 2.2 finns gäller för byggnader som registreras från den 1 okt 2014.
Dokument till 2.1 kommer även i fortsättningen att finnas tillgängliga. 
Tekniska rådets svar på frågor till 2.1 kommer att flyttas över till ett nedladdningsbart dokument för att ge plats till svar om 2.2. 
 
2.2 141001 MB Metodik vers 141017
2.2 141001 MB Nyproduktion vers 141017
2.2 141001 MB Befintliga vers 141017


Stöddokument:
Sammanfattning betygskriterier MB bef 2 2 141104
Sammanfattning betygskriterier MB nyprod 2 2 141104

Åberopas vid certifiering för registreringar i 2.1

Manualer 2.1
Metodik för nyproducerade och befintliga byggnader (pdf)
Bedömningskriterier för nyproducerade byggnader (pdf)
Bedömningskriterier för befintliga byggnader (pdf)
Bedömningskriterier för befintliga handelsbyggnader (pdf)
Bedömningskriterier för nyproducerade handelsbyggnader (pdf) 

Kompletteringar till manualerna
Tolkningar av 2.1 för lokalbyggnader med hall vers 131021 (pdf)
Hantering av betyget klassad 131115 (pdf)

Tekniska rådets tolkningar och svar på frågor till 2.1 
TR tolkningar tillägg till manualerna 2.1 tom 140930


Obligatoriska bilagor till ansökan (oavsett manualversion)

Blanketter för egenkontroll (oavsett manualversion)
För ombyggnad används båda blanketterna där relevanta delar ifylls.
Egenkontroll av redovisning nyprod 2.2 141201
-
  Egenkontroll av redovisning bef 2.2 141201

Ansökningsvillkor

Detta dokument ska laddas ner, undertecknas av fastighetsägaren, skannas in och biläggas "Administrativa uppgifter" i ansökningsformuläret.

Ansökningsvillkor för certifiering i Miljöbyggnad version 141218 (Word)

Verifiering
Verifieringsformulär (Word)


Hjälp för att sammanställa en ansökan

Sammanställning av betygskriterier
Sammanställning av Miljöbyggnads kriterier befintliga 2.1 120131 rev 131115 (Pdf)
Sammanställning av Miljöbyggnads kriterier nyproduktion 2.1 120131 rev 140221 (Pdf)

Beräkningsverktyg och stöddokument
Betygsverktyg för ny och befintlig byggnad 2.0 2.1 140425 (Excel)
Betygsverktyg, nyproducerade byggnader (Excel) (före 131115)
Betygsverktyg, befintliga byggnader (Excel) (före 131115)
Betygsverktyg, ombyggnad (Excel) 

Beräkning av BBR18 energikrav (Excel)
Beräkning av BBR19 energikrav (Excel)

Värmeeffektbehov, indikator 2, befintlig byggnad (Excel)
Värmeeffektbehov, indikator 2, nybyggnad (Excel)

Baserad på statistik från 2013:
Indikator 4 Energislag, beräkningshjälp 2013 150112 vers 150121publ
Indikator 4 Energislag, beräkningshjälp 2013 150112 vers 150119 publ
Indikator 4 Energislag, beräkningshjälp 2013 150112 vers 150112 publ

Baserad på statistik från 2012
Indikator 4 Energislag, beräkningshjälp 2012 140316 vers 141219 publ (Excel)

Baserad på statistik från 2011
Indikator 4 Energislag, beräkningshjälp 130601 vers 140225 (Excel)

Baserad på statistik från 2010:
Miljöbyggnad Energislag Indikator 4 2010  

Ställa en fråga i Miljöbyggnad
Blankett för frågor till Miljöbyggnad (Word)

Redovisningshjälp
- Tips och råd (Word)

Innemiljöenkät
Innemiljöenkät, Miljöbyggnad (Word) 


Förhandsbesked

Instruktioner finns i dokumentet som ifylles och mailas till miljobyggnad@sgbc.se.

Ansökan förhandsbesked befintlig 141201 (Word)
Ansökan förhandsbesked nyproduktion 141201 (Word) 
- Ansökan förhandsbesked ombyggnad 141201 (Word)


Broschyrer

Infoblad om Miljöbyggnad (pdf)
Brochure about Miljöbyggnad (English) (pdf)