Nu vi vill vi ha dina åsikter och synpunkter på hur hållbar stadsutveckling bör se ut i framtiden. Var med och påverka kärnan i Sweden Green Building Councils certifieringssystem för hållbar stadsutveckling. Träffa andra i branschen och diskutera vad som saknas och vad som krävs för att gå från vision till verklighet.

Läs mer...

Nordic Green Building Council, Green Building Council Denmark och Nordic Innovation bjuder in till två dagar med inspirationsföreläsningar, kunskapsutbyte och möjlighet att nätverka med nordiska kollegor. Den 27-28 april är det dags för Nordic Built Cities Arena, som arrangeras av Nordic Innovation, och Nordic Green Building Councils' Conference 2015.

Som medlem i Sweden Green Building Council betalar du 2000DKK/270€ i konferensavgift för Nordic GBC Conference. Om du inte är medlem kostar konferensen 3000DKK/400€. Deltagande på Nordic Built Cities Arena är kostnadsfritt.

Fullständigt program och registrering finns på Nordic GBC-hemsidan.

Ladda ner inbjudan som PDF.

Betong är det vanligaste konstruktionsmaterialet i våra byggnader idag. Det är ett material med många möjligheter, inte minst när det gäller att bygga hållbart. För att öka kunskapen om betongens egenskaper och hur den bidrar till att uppfylla de kriterierna i de olika miljöcertifieringssystemen finns nu en faktasamling framtagen. I fyra vägledningar beskrivs hur miljöcertifieringssystemen fungerar, hur betong bidrar till att skapa en hållbar byggnad och hur valet av material kan påverka en certifiering. 

Svenska Betongföreningen och WSP bjuder in till ett frukostseminarium den 5 november där vi berättar mer om vägledningarna och betong. Vi visar också några intressanta exempel. I samband med medlemsmötet kommer det även vara årsmöte i SGBC-Syd och studiebesök på MAX IV.

Läs mer...

Building Sustainability SGBC14 följs av Sweden Green Building Conference 2015 och du kan nu köpa biljetter till kanonpris!

Sweden Green Building Conference 2015, SGBC15, är årets stora konferens om hållbart byggande och stadsutveckling. Konferensen följer Building Sustainability SGBC14, som hölls i november 2014 och hade över 900 deltagare, och kommer givetvis även i år att utgå från och följa upp de hetaste debatterna, samtalen och frågorna som fjolårets konferens tog upp. Andra ämnen som tas upp är bland annat hur branschen tar till sig tankarna kring cirkulär ekonomi, hur man tar in livscykelanalyser i miljöarbetet och hur den första versionen av det svenska certifieringssystemet för hållbara stadsdelar fungerar.

Läs mer...

Hur vill du utveckla Miljöbyggnad?

Miljöbyggnad har nu använts under flera år och vi behöver ta reda på vad användarna tycker. Vi ska därför under maj genomföra flera workshops runt om i Sverige för att ta in erfarenheter, behov och tankar om ett modernare Miljöbyggnad.

Läs mer...

Välkommen på medlemsmöte i Malmö om Cradle to Cradle & Cirkulär ekonomi i byggbranschen. Cradle to Cradle är ett designkoncept och en filosofi kring en utveckling där hållbarhet är absolut minimum. I grunden bygger teorin på att vi människor bör efterlikna naturens egna processer vid produktion, byggande och planering. I Cradle to Cradle liknas mänskliga system vid näringscykler i naturen där alla processer drivs av energi från solen och där avfall inte existerar. På så vis kan det vi idag kallar avfall istället bli resurser i nya processer, Cradle to Cradle i stället för Cradle to grave.

Cradle to Cradle, eller cirkulär ekonomi som i grunden beskriver samma förhållningssätt, är ett starkt växande koncept i stora delar av Europa och har skapat förutsättningar för helt nya affärsmodeller där socialt- och miljömässigt ansvarstagande är förenligt med fortsatt ekonomisk tillväxt. I en cirkulär ekonomi blir dagens produkter och material morgondagens råvaror, till gårdagens priser.

Läs mer...

Sweden Green Building Council bjuder in till tre frukostseminarier om LEED för befintliga byggnader (LEED EB:OM, Existing Buildings: Operations and Maintenance):

Seminarierna kommer att ge en översiktig presentation av miljöcertifieringssystemet LEED och den version som finns för att certifiera befintliga byggnader, LEED EB:OM, och hur det fungerar. Seminarierna innehåller också information från företag som arbetat med systemet.

  • Hur fungerar LEED EB:OM?
  • Vad är skillnaden mellan LEED EB:OM och andra miljöcertifieringssystem för befintliga byggnader?
  • Arbetet med att få LEED att fungera enligt svenska förhållanden?
  • Vad finns det för fördelar för dig som fastighetsägare att certifiera med LEED EB:OM?
  • Vad finns det för koppling mellan LEED och gröna hyresavtal?

Deltagande på frukostseminarierna är kostnadsfritt!

Läs mer...