Nordic Green Building Council, Green Building Council Denmark och Nordic Innovation bjuder in till två dagar med inspirationsföreläsningar, kunskapsutbyte och möjlighet att nätverka med nordiska kollegor. Den 27-28 april är det dags för Nordic Built Cities Arena, som arrangeras av Nordic Innovation, och Nordic Green Building Councils' Conference 2015.

Som medlem i Sweden Green Building Council betalar du 2000DKK/270€ i konferensavgift för Nordic GBC Conference. Om du inte är medlem kostar konferensen 3000DKK/400€. Deltagande på Nordic Built Cities Arena är kostnadsfritt.

Fullständigt program och registrering finns på Nordic GBC-hemsidan.

Ladda ner inbjudan som PDF.

Building Sustainability SGBC14 följs av Sweden Green Building Conference 2015 och du kan nu köpa biljetter till kanonpris!

Sweden Green Building Conference 2015, SGBC15, är årets stora konferens om hållbart byggande och stadsutveckling. Konferensen följer Building Sustainability SGBC14, som hölls i november 2014 och hade över 900 deltagare, och kommer givetvis även i år att utgå från och följa upp de hetaste debatterna, samtalen och frågorna som fjolårets konferens tog upp. Andra ämnen som tas upp är bland annat hur branschen tar till sig tankarna kring cirkulär ekonomi, hur man tar in livscykelanalyser i miljöarbetet och hur den första versionen av det svenska certifieringssystemet för hållbara stadsdelar fungerar.

Läs mer...

Välkommen på medlemsmöte i Stockholm

Med så många olika miljöcertifieringssystem, fortsätter LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) att väljas för en mängd olika typer av byggnader - från kontor och bostäder till stadsdelar - runt världen. Följ med oss tisdagen den 13 maj för att lära dig hur LEED används i Sverige för att skapa högpresterande gröna byggnader som är bra att bo och arbeta i. Rick Fedrizzi, VD och koncernchef på USGBC, samt representanter från USGBC:s tekniska avdelning kommer att finnas på plats för att dela med sig av sina visioner för framtiden och LEED internationellt

Datum: Tisdag 13 maj
Plats: Lindhagenssalen, Skanska, Warfvinges väg 25, Stockholm
Tid: 12:00-17:30

Läs mer...

Betong är det vanligaste konstruktionsmaterialet i våra byggnader idag. Det är ett material med många möjligheter, inte minst när det gäller att bygga hållbart. För att öka kunskapen om betongens egenskaper och hur den bidrar till att uppfylla de kriterierna i de olika miljöcertifieringssystemen finns nu en faktasamling framtagen. I fyra vägledningar beskrivs hur miljöcertifieringssystemen fungerar, hur betong bidrar till att skapa en hållbar byggnad och hur valet av material kan påverka en certifiering. 

Svenska Betongföreningen och WSP bjuder in till ett frukostseminarium den 5 november där vi berättar mer om vägledningarna och betong. Vi visar också några intressanta exempel. I samband med medlemsmötet kommer det även vara årsmöte i SGBC-Syd och studiebesök på MAX IV.

Läs mer...

Vill du att din organisation ska bli mer intresserad av att arbeta med hållbarhetsfrågor i anläggningsprojekt? Har din organisation fått upp intresset för hållbarhetscertifieringar av anläggningsprojekt? Då är det här seminariet något för dig. Seminariet ordnas av "Branschsamarbetet HCA – Hållbarhetscertifiering av anläggningsprojekt" inom SGBC. Ett projekt som beviljats medel av Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond (SBUF).

Syftet med seminariet är att öka kunskapen om tillgängliga verktyg för hållbarhetsstyrning och lägga grunden till en fortsatt dialog och ett erfarenhetsutbyte mellan olika aktörer.

Läs mer...

Sweden Green Building Council bjuder in till tre frukostseminarier om LEED för befintliga byggnader (LEED EB:OM, Existing Buildings: Operations and Maintenance):

Seminarierna kommer att ge en översiktig presentation av miljöcertifieringssystemet LEED och den version som finns för att certifiera befintliga byggnader, LEED EB:OM, och hur det fungerar. Seminarierna innehåller också information från företag som arbetat med systemet.

  • Hur fungerar LEED EB:OM?
  • Vad är skillnaden mellan LEED EB:OM och andra miljöcertifieringssystem för befintliga byggnader?
  • Arbetet med att få LEED att fungera enligt svenska förhållanden?
  • Vad finns det för fördelar för dig som fastighetsägare att certifiera med LEED EB:OM?
  • Vad finns det för koppling mellan LEED och gröna hyresavtal?

Deltagande på frukostseminarierna är kostnadsfritt!

Läs mer...

hallbarhetsdagarna

Ramböll arrangerar sina årliga Hållbarhetsdagar i oktober, november och december. Sweden Green Building Council kommer att vara på plats i Göteborg den 21 oktober och i Stockholm den 13 november för en kortare presentation om vad som pågår i föreningen. Vill du veta vad som händer med utbildningar, evenemang och certifieringar under de kommande månaderna? Möt Carl-Fredrik Fridén och Helga Gimse i Göteborg och Bengt Wånggren i Stockholm.

Årets tema belyser koncept för övergripande stadsplanering, gröna affärsmodeller ur ett fastighetsägarperspektiv och resurs- och energieffektiva byggnader. Hållbarhetsdagarna är öppna för alla som är intresserade och anmälan görs genom Rambölls hemsida.

Välkommen på medlemsmöte i Malmö om Cradle to Cradle & Cirkulär ekonomi i byggbranschen. Cradle to Cradle är ett designkoncept och en filosofi kring en utveckling där hållbarhet är absolut minimum. I grunden bygger teorin på att vi människor bör efterlikna naturens egna processer vid produktion, byggande och planering. I Cradle to Cradle liknas mänskliga system vid näringscykler i naturen där alla processer drivs av energi från solen och där avfall inte existerar. På så vis kan det vi idag kallar avfall istället bli resurser i nya processer, Cradle to Cradle i stället för Cradle to grave.

Cradle to Cradle, eller cirkulär ekonomi som i grunden beskriver samma förhållningssätt, är ett starkt växande koncept i stora delar av Europa och har skapat förutsättningar för helt nya affärsmodeller där socialt- och miljömässigt ansvarstagande är förenligt med fortsatt ekonomisk tillväxt. I en cirkulär ekonomi blir dagens produkter och material morgondagens råvaror, till gårdagens priser.

Läs mer...