Välkommen på medlemsmöte i Malmö om Cradle to Cradle & Cirkulär ekonomi i byggbranschen. Cradle to Cradle är ett designkoncept och en filosofi kring en utveckling där hållbarhet är absolut minimum. I grunden bygger teorin på att vi människor bör efterlikna naturens egna processer vid produktion, byggande och planering. I Cradle to Cradle liknas mänskliga system vid näringscykler i naturen där alla processer drivs av energi från solen och där avfall inte existerar. På så vis kan det vi idag kallar avfall istället bli resurser i nya processer, Cradle to Cradle i stället för Cradle to grave.

Cradle to Cradle, eller cirkulär ekonomi som i grunden beskriver samma förhållningssätt, är ett starkt växande koncept i stora delar av Europa och har skapat förutsättningar för helt nya affärsmodeller där socialt- och miljömässigt ansvarstagande är förenligt med fortsatt ekonomisk tillväxt. I en cirkulär ekonomi blir dagens produkter och material morgondagens råvaror, till gårdagens priser.

Läs mer...

Välkommen på medlemsmöte i Stockholm

Med så många olika miljöcertifieringssystem, fortsätter LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) att väljas för en mängd olika typer av byggnader - från kontor och bostäder till stadsdelar - runt världen. Följ med oss tisdagen den 13 maj för att lära dig hur LEED används i Sverige för att skapa högpresterande gröna byggnader som är bra att bo och arbeta i. Rick Fedrizzi, VD och koncernchef på USGBC, samt representanter från USGBC:s tekniska avdelning kommer att finnas på plats för att dela med sig av sina visioner för framtiden och LEED internationellt

Datum: Tisdag 13 maj
Plats: Lindhagenssalen, Skanska, Warfvinges väg 25, Stockholm
Tid: 12:00-17:30

Läs mer...

vala-gard

Projektet Väla Gård i Helsingborg har tilldelats ett flertal miljöutmärkelser under 2013. Dels kammade projektet hem årets Solar Region Skånes "Solar Award" och dels vann projektet Sweden Green Building Award både i kategorin "Bästa byggnad enligt systemet LEED" och i "Bästa gröna byggnad".

Nu anordnar SGBC-SYD och Solar Region Skåne ett seminarium om Väla Gård. Seminariet syftar dels till att beskriva byggnaden och miljöcertifieringsarbetet i projektet, men fokus kommer vara att beskriva arbetet med integreringen av solenergi i byggnaderna, vilket lett till att byggnaderna idag ger mer energi än de gör av med.

Läs mer...

Vill du att din organisation ska bli mer intresserad av att arbeta med hållbarhetsfrågor i anläggningsprojekt? Har din organisation fått upp intresset för hållbarhetscertifieringar av anläggningsprojekt? Då är det här seminariet något för dig. Seminariet ordnas av "Branschsamarbetet HCA – Hållbarhetscertifiering av anläggningsprojekt" inom SGBC. Ett projekt som beviljats medel av Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond (SBUF).

Syftet med seminariet är att öka kunskapen om tillgängliga verktyg för hållbarhetsstyrning och lägga grunden till en fortsatt dialog och ett erfarenhetsutbyte mellan olika aktörer.

Läs mer...

Katsan 01 w

Medlemsmöte om naturliga nyttor i staden - värdet av urbana ekosystemtjänster ur ett stads- och fastighetsutvecklingsperspektiv

C/O City är ett samverkansprojekt som vill öka kännedomen om ekologiska, ekonomiska och sociala värdet av natur i staden. Ambitionen är att skapa verktyg och modeller som gör det enkelt att planera och bygga städer där hänsyn tas till urbana ekosystemtjänster. Natur i stadsmiljön ger positiva effekter som minskad stress och ökat välbefinnande, ökade fastighetsvärden, minskade föroreningar, minskat buller, minskad energianvändning och minskad risk för översvämningar.

Läs mer...

hallbarhetsdagarna

Ramböll arrangerar sina årliga Hållbarhetsdagar i oktober, november och december. Sweden Green Building Council kommer att vara på plats i Göteborg den 21 oktober och i Stockholm den 13 november för en kortare presentation om vad som pågår i föreningen. Vill du veta vad som händer med utbildningar, evenemang och certifieringar under de kommande månaderna? Möt Carl-Fredrik Fridén och Helga Gimse i Göteborg och Bengt Wånggren i Stockholm.

Årets tema belyser koncept för övergripande stadsplanering, gröna affärsmodeller ur ett fastighetsägarperspektiv och resurs- och energieffektiva byggnader. Hållbarhetsdagarna är öppna för alla som är intresserade och anmälan görs genom Rambölls hemsida.

Breeam green rgb

Vill du lära dig mer om hållbarhetscertifiering av stadsdelar? Välkommen till utbildning i BREEAM Communities!

Endagskurs i Malmö och Stockholm (Anmälan)

14 och 18 oktober arrangerar vi i samarbete med BRE en endagskurs i BREEAM Communities i Malmö respektive Stockholm. Kursen vänder sig till kommuner, entreprenörer, konsulter, arkitekter, energibolag, universitet, högskolor, institut med flera som vill få en inblick i BREEAM Communities. Den kommer även ge en mycket bra bakgrund inför betatestworkshops i HCS-projektet och för andra personer som vill lära sig mer om hållbarhetscertifiering av stadsdelar. Anmäl dig via utbildningssidan senast den 3 oktober!

BREEAM Communities Assessor i Stockholm (Anmälan)

För dig som vill ha djupare kunskap i certifieringssystemet och/eller kommer arbeta som assessor vid en BREEAM Communities-certifiering, arrangerar vi en utbildning till BREEAM Communities Assessor den 15-17 oktober i Stockholm. Den här utbildningen riktar sig till dig som exempelvis är konsult och kommer ha en projektledande roll eller miljöexpertroll i ett stadsbyggnadsprojekt. Utbildningen är även relevant för ansvariga inom kommun och byggherreorganisationer som vill utveckla sin kompetens inom certifiering av hållbara stadsdelar. Anmäl dig via utbildningssidan senast den 3 oktober!

Den 16 oktober har Norges Green Building Council en programpunkt på Bygg Reis Deg i Oslo. På programmet står:

Den grønne ledertrøya - bærekraft er nøkkelen til suksess i Bygg og Eiendom

Kl. 1300 - 1500
Programleder Nadia Hasnaoui

Value green - bærekraft som konkurransefortrinn
Nils Kok, Associate professor in Finance and Real Estate at Maastricht University, Netherlands

Hva skjer i eiendom?- Betraktninger fra en med innsikt i eiendom og mye annet
Daglig leder Per-Ola Ulseth, Powerhouse

Du leverer kvalitet - ikke sant?- På vei mot TEK 15
Direktør Morten Lie, DiBK

De beste er alltid best - BREEAM-NOR er nøkkel til fremgang
Adm. direktør Rolf Thorsen, NCC Property Development AS, styreleder i NGBC

La oss spille oss gode sammen! - ellers blir det jo dårligere bygg?
Konsernsjef Arne Giske, Veidekke ASA

Anmäl dig på hemsidan.