Indikator 11 – Termiskt klimat sommar
Miljöbyggnad


120617

Fråga: I bedömningskriterier för nyproducerade byggnader i manual 2.1 står att bedömningskriterier med solvärmefaktor endast används för nyproducerade småhus, stämmer det?

Svar: Nej, tryckfelsnisse har varit framme. Metoden kan användas för både småhus och för flerbostadshus. Titta också på fråga och svar nedan!


120131

Fråga: I bedömningskriterier för nyproducerade byggnader i manual 2.1 står att för GULD i småhus gäller SVF < 0,036, stämmer detta?

Svar: Nej, tryckfelsnisse har varit framme. För GULD i småhus gäller SVF < 0,025, öppningsbara fönster och krav på enkät vid verifiering