Vad är ett GreenBuilding Stödjande företag?
Företag som exempelvis konsultföretag energitjänstföretag som åtar sig att lotsa en sökande genom ansökningsprocessen, hjälper till med energikartläggning, analyserar energiåtgärder och hjälpa till med marknadsföringen kallas för GreenBuilding Stödjande företag.

Detta får du som GreenBuilding Stödjande företag

  • Publicering på SGBC:s hemsidor
  • Använda GreenBuildings logotyp

Krav för att bli GreenBuilding-stödjande företag

  • Ha hjälpt en fastighetsägare till GreenBuilding-certifiering
  • Beskrivning av på vilket sätt stöd kommer att ges
  • Beskrivning av hur man avser att sprida information om GreenBuilding-programmet
  • Inom tre år efter utmärkelsen ska ytterligare en fastighetsägare ha fått hjälp hjälp att GreenBuilding-certifiera en byggnad.
  • Plan för årligen rapportering om sitt stödjande arbete till Sweden Green Building Council

Ansök om att bli GreenBuilding-stödjande företag
Hämta hem en ansökningsblankett som du hittar under "Övriga ansökningsmallar" på sidan Ansökningsformulär och bedömningsgrunder. Ifylld ansökan skickas sedan via mejl till greenbuilding@sgbc.se. Vi granskar sedan ansökan för godkännade eller komplettering.

GREENBUILDING-STÖDJANDE FÖRETAG I SVERIGE IDAG