Save the date!

Säkra din plats till Nordens största konferens om hållbart samhällsbyggande idag!

Vi har branschens bästa kurser i hållbart samhällsbyggande

Du hittar höstens kursdatum på vår utbildningssida.

Nu kan du nominera till Sveriges främsta priser för hållbart samhällsbyggande!

Vem vill du se på stora scenen den 25 oktober? Nu kan du rösta på din favorit i tävlingen Publikens val!

Certifiering

Klicka här

Utbildning

Klicka här

Utvecklingsarbete

Klicka här

BREEAM-SE Accredited Professional

En BREEAM-SE AP (Accredited Professional) ska ge expertråd till projekteringsgruppen i projektet baserat på de principer som gäller för hållbart byggande, miljöriktig utformning och BREEAM-SE:s bedömningsprocess.

Rollen innebär vidare att stödja och främja projekteringsgruppens insatser, bidra till att nå uppsatta mål och samarbeta inom och utanför projektet för att önskad poäng ska erhållas efter den formella bedömningen.

För att uppmärksamma vad en BREEAM-SE AP kan bidra med i projekteringsskedet erhålls upp till tre poäng om en sådan är involverad från ett tidigt skede i projektet.

Utbildning

Utbildningen innehåller hemuppgifter som du gör innan kursen samt två dagars utbildning i klassrum, inklusive genomgång av hemuppgifterna den första kursdagen.

Förkunskapskrav

För att gå utbildningen krävs att du har gått BREEAM Baskurs alternativt är utbildad BREEAM-SE Assessor. Mycket god kännedom om BREEAM-SE manualen krävs för att tillgodogöra sig utbildningen samt klara tentamen. Tentamen består av två delar där den första delen testar dina kunskaper om hållbarhet och hållbart byggande medan den andra delen testar dina kunskaper om BREEAM-SE. Du får inte ha manualen eller annat material tillgängligt vid tentamenstillfället. 

Om du sedan har som mål att erhålla licens och arbeta som en godkänd BREEAM-SE AP i projekt behöver du uppfylla förkunskapskraven nedan. Observera att förkunskapskraven är uppdaterade och inte överensstämmer fullt ut med manualen för BREEAM-SE.

  • Relevant akademisk examen som inkluderar hållbart byggande.
  • Minst 3 års yrkeserfarenhet efter examen i en roll inom hållbart byggande. Yrkeserfarenhet inkluderar projektledning vad gäller miljörelaterade frågor i byggprojekt.
  • Kunskap om miljödesign och förståelse för hur kompetenser påverkar det slutgiltiga resultatet i en BREEAM- certifiering samt kunskap om livscykelanalys och kostnadsanalys.
  • Arbetslivserfarenhet kan kompensera för avsaknad av utbildning.

Du har möjlighet att få ett förhandsutlåtande om dina förkunskaper är godkända för att erhålla licens. Skicka ett mail med CV till om du önskar detta.

Kalender

05
Sep
Öppet medlemsmöte om grön finansiering
19
Sep
Citylab nätverksträff
24
Okt
Building Sustainability 2018
21
Nov
BREEAMDAGEN 2018

Certifierade byggnader


- svenska byggnader har certifierats enligt Miljöbyggnad.
- svenska byggnader har certifierats enligt GreenBuilding.
- svenska byggnader har certifierats enligt LEED.

Just nu

... deltar över 150 personer i Citylab Network. 

Aktuellt i Miljöbyggnad. Läs mer...

Aktuellt i BREEAM-SE. Läs mer...

Aktuellt i LEED. Läs mer... 

... är vi 354 medlemsföretag i Sweden Green Building Council. Se alla...

Medlemmar