BREEAM-SE 2017 – Första responsen från BRE efter remiss

I mars skickades förslag på anpassningar för BREEAM-SE 2017 till BRE för godkännande, efter remissen som avslutades den 10 februari. Vi har nu fått den första responsen från BRE på våra anpassningsförslag. Många av anpassningsförslagen har godkänts av BRE, medan en del kräver ytterligare revidering. Vi jobbar nu vidare tillsammans med arbetsgrupperna för att justera förslagen utifrån BREs feedback och arbetet fortskrider enligt plan. Målet är att få förslaget godkänt till mitten av juni och inarbetat i manualen på engelska till preliminär lansering 1 september. Från 1 oktober är planen att det ska gå att registrera i BREEAM SE-manualen och sedan sker preliminär lansering av den svenskspråkiga manualen 1 november. 

Vi uppskattar alla remissvar vi fått in och vill återigen tacka våra arbetsgrupper för ert engagemang och era insatser!

Remissversion för BREEAM-SE 2017 publicerad

Förslag på anpassningar har tagits fram av 11 ämnesspecifika arbetsgrupper under perioden 21 oktober till 12 december 2016. Vi vill passa på att tacka samtliga medverkande i arbetsgrupperna för ert engagemang och era insatser!

De anpassningsförslag som arbetsgrupperna tagit fram är föremål för öppen remiss. Det innebär att alla, även privatpersoner, är välkomna att lämna synpunkter på arbetsgruppernas anpassningsförslag. Remissvar samlas in under perioden 19 december 2016 till och med 10 februari 2017. Vi hoppas att så många som möjligt har tid och möjlighet att läsa igenom materialet och lämna synpunkter.

Läs mer om remissen här.