BREEAM-SE 2017 – Andra responsen från BRE och arbete med den tekniska manualen

Under vecka 25 fick SGBC en andra respons från BRE på våra ändringsförslag. Majoriteten av frågorna som BRE bett oss att förtydliga har löst sig, men innan sommarsemestrarna kommer vi att göra ännu ett inskick till BRE, med revideringar och förtydliganden.

 

Parallellt med detta har SGBC påbörjat arbetet med den engelska manualen. Den engelska manualen kommer att skickas till BRE för godkännande efter semestrarna, med en förväntad lansering cirka två veckor senare än beräknat. Preliminärt datum för lansering av den engelska manualen är den 15 september. Registrering är därmed preliminärt möjligt från och med den 16 oktober.

Läs mer om tidplanen här.