Glädjande besked från BRE - BREEAM-SE 2017 godkänd!

BRE har nu meddelat att den tekniska manualen för BREEAM-SE 2017 är godkänd!

Vi vill tacka för alla förslag och synpunkter på manualen! Ett extra tack går även till arbetsgrupperna som varit med och tagit fram det förslag som nu är godkänt!

Det som återstår nu är att färdigställa manualen för publicering. Viktiga datum gällande lansering och publicering framgår nedan:

  • 16 oktober: Lansering av engelskspråkig manual för BREEAM-SE 2017.
  • 16 november: Registrering mot BREEAM-SE 2017 öppnar.
  • 16 december: Lansering av svenskspråkig manual för BREEAM-SE 2017. Registrering mot BREEAM-SE 2013 stängs.