Tack för alla förslag och synpunkter på manualen!

Den 19 december 2016 publicerades en remiss av ändringsförslagen för BREEAM-SE 2017 i förhållande till BREEAM International New Construction 2016 på SGBC:s hemsida.

Sammanlagt har 16 organisationer lämnat remissvar på arbetsgruppernas ändringsförslag. SGBC har bland annat fått remissvar från myndigheter, konsultföretag, fastighetsbolag, byggbolag och energibolag.

Sweden Green Building Council vill rikta ett stort tack till alla som lämnat remissvar! Det är tydligt att de svarande verkligen tagit sig tid att sätta sig in i förslagen och många konstruktiva synpunkter har kommit in, vilket vi är oerhört tacksamma för.

En beskrivning över hur remissvaren har hanterats för BREEAM-SE hittar du här (pdf).