Citylab-nyheter

Här hittar du aktuell information - och äldre uppdateringar - om vad som pågår i Citylab.

Information om hänvisning avseende grönytefaktor i Citylab ActionGuide.

Inom indikatorn Grönytefaktor finns en hänvisning till C/O Citys Grönytefaktor för allmän platsmark (GYF AP), som exempel på metod för beräkning av Grönytefaktorn för allmän platsmark. Denna GYF AP har utvecklats inom det Vinnova-finansierade projektet C/O City. GYF AP manualen, som beskriver version 2.0 av verktyget, kommer publiceras på www.cocity.org i slutet av januari 2018. Vid frågor angående GYF AP, maila till .