Image is not available
Slider

Stort intresse för remissversionen av Citylab Action Guide med Certifiering

Den 3 oktober 2017 publicerades remissversionen av Citylab Action Guide med Certifiering – ett certifieringssystem för hållbar stadsutveckling. Remissversionen har mötts av stort intresse och många organisationer och företag har skickat in synpunkter. Över 1000 kommentarer från 32 remissinstanser har inkommit under remissperioden, som pågick fram till den 12 november.

Läs mer...

Nu släpps remissen för Citylab Action Guide med Certifiering

I början av nästa år kommer Sweden Green Building Council att släppa den första guiden för Citylab Action-certifiering. Utvecklingsarbetet med certifieringsguiden har pågått sedan 2015, efter flera förstudier, betatester och diskussioner. Certifieringen är helt utvecklad för svenska förhållanden och framtagen i samarbete med kommuner, entreprenörer, fastighetsägare, forskare och andra aktörer inom hållbar stadsutveckling i Sverige. Nu släpps remissversionen av det första steget i certifieringen, vilket omfattar det tidiga skedet i planeringsprocessen. Den färdiga versionen av det första steget i certifieringen släpps den 17 januari 2018.

Läs mer: Här kan du ladda ner remissversionen och stödjande dokument.

Arbetet med att ta fram en certifiering har varit en stor utmaning, då det rör sig om många olika aspekter avseende hållbarhet som ska hanteras. Den färdiga guiden är ett resultat av ett oerhört engagemang hos eldsjälar inom olika yrkesgrupper runtom i landet.

Läs mer...