Image is not available
Slider

Stort intresse för remissversionen av Citylab Action Guide med Certifiering

Den 3 oktober 2017 publicerades remissversionen av Citylab Action Guide med Certifiering – ett certifieringssystem för hållbar stadsutveckling. Remissversionen har mötts av stort intresse och många organisationer och företag har skickat in synpunkter. Över 1000 kommentarer från 32 remissinstanser har inkommit under remissperioden, som pågick fram till den 12 november.

Sweden Green Building Council vill rikta ett stort tack till alla som lämnat remissvar! Det är tydligt att de svarande verkligen tagit sig tid att sätta sig in i förslagen och många konstruktiva synpunkter har kommit in, vilket vi är oerhört tacksamma för.

Den närmsta månaden kommer projektgruppen att gå igenom alla remissvar och arbeta fram det som blir slutversionen av Citylab Action Guide med Certifiering, som lanseras den 17 januari 2018.

Har ni frågor om utvecklingen av Citylab Action Guide med Certifiering så kan ni vända er till Johan Ehle, chef för verksamhetsutveckling och projekt på Sweden Green Building Council, eller 08-599 294 32.