Tack för alla förslag och synpunkter på manualen!

Metodavsnittet väckte mest intresse

Inte mindre än 1 214 kommentarer kom in från 96 remissinstanser på förslaget till manual för Miljöbyggnad 3.0.

– Det är roligt att så många velat kommentera, säger Catarina Warfvinge, Miljöbyggnadschef på Sweden Green Building Council och annars universitetslektor vid Lunds Tekniska Högskola. Det går inte att ta miste på engagemanget kring Miljöbyggnad.

Många kommentarer är av redaktionell karaktär (ca 25 procent), men flertalet (drygt 60 procent) rör rent tekniska frågor. Det avsnitt som väckt mest intresse är metodavsnittet. Därefter kommer dokumentation av byggvaror (Indikator 13), dagsljus (Indikator 11), förnybar energi (Indikator 4) samt utfasning av farliga ämnen (Indikator14).

Läs mer...

Hur arbetet med Miljöbyggnad 3.0 har genomförts

I det första skedet av framtagandet av MB 3.0 arbetade 12 arbetsgrupper med ca 10 experter i varje grupp med att kartlägga, analysera, värdera möjliga förslag ändringar och tog fram ett underlag för fortsatt bearbetning och för samordning med de andra arbetsgrupperna. Till arbetsgrupperna knöts ämnesspecifika remissgrupper på ytterligare sammantaget ca 120 personer.

Läs mer...

Lägesrapport MB3 16-09-26

Projektet ligger inte längre i fas med den tidplanen som finns i Hearingversionen (se pdf under motsvarande rubrik). Intresset för Miljöbyggnad är stort - större än vad vi kunde ana och vi bearbetar fortfarande alla skriftliga och muntliga synpunkter som vi har fått in - tack återigen för dessa!

Remissversionen av "Manualen för nyproduktion" kommer att publiceras kort - gissningsvis inom två veckor. Vi följer projekt- och handlingsplanen vilket innebär en del projektinterna godkännandesteg. Vi förvarnar minst en vecka innan vi manualremissen släpps så att ni inte tappar tid för att lämna ytterligare synpunkter.

Har ni frågor så tar vi (Åsa Wahlström och Catarina Warfvinge) gärna emot dem på

 

 

2016-04-18 Arbetsgruppernas förslag på projektinternremiss

Arbetsgrupperna har i dagarna skickat ut sina första förslag på betygskriterier till respektive ämnesknuten remissgrupp.
Referensrådet (fastighetsägare), MB-kommittén m fl har redan kommenterat förslaget. Nästa steg är att arbeta in synpunkter och komplettera med instruktioner för var och en av indikatorerna. 
Parallellt jobbar metodgrupperna med att begränsa antalet indikatorer till ca sexton (för nyproduktion) och ändå få plats med bedömning av byggskede, tomt och förvaltningsskedet. 

Första öppna remissen ska enligt vår plan skickas ut kring den 15 maj - håll utkik i vårt nyhetsbrev eller på hemsidan så att ni inte missar möjligheten att tycka till. 

Hearing-version för Miljöbyggnad 3.0 finns nu att ladda ner

I augusti månad arrangerar projektet Miljöbyggnad 3.0 ett flertal hearings runtom i landet (läs mer här), för att få synpunkter på resultatet så här långt. Det gäller ändringar i Miljöbyggnad som system, indikatorer, betygskriterier, nya indikatorer och metod.

Om du skall delta på en hearing, eller bara vill få en inblick i vad projektet hittills har kommit fram till, finns nu en hearing-version att ladda ner. Observera att det inte är en färdig manual utan en presentation med bilder kompletterade med kortfattad text om ändringar, nyheter eller det som inte ändras. Efter hearings kommer Miljöbyggnads manualer att färdigställas och läggas ut för öppen remiss under hösten.

Vi hoppas på stort deltagande under hearings och många synpunkter. Synpunkter på hearing-versionen kan lämnas i samband med en hearing eller genom att maila till eller senast 31/8.

MB3 Hearing-version 160629 (pdf)

 

Plats för hearings om MB3:

16 augusti, 08.00-10.00 (frukost från 07.30)   ”Sliperiet” på Umeå Universitet, Konstnärligt campus.
18 augusti, 8.30-10.30 (frukost från 8.00)       Bengt Dahlgrens kontor, Honnörsgatan 12 i Växjö
22 augusti, 8.30-10.30 (frukost från 8.00)       ”Tokyo” hos Midroc, Jungmansgatan 12 i Malmö
24 augusti, 8.30-10.30 (frukost från 8.00)       "Hörsalen" hos Sweco, Görwellsgatan 22 i Stockholm
30 augusti, 8.30-10.30 (frukost från 8.00)       Bengt Dahlgrens kontor, Krokslättsfabriker 52 i Göteborg

 

Första kick-offen i MB3 har genomförts

I förra veckan genomfördes kick-offen i MB3-projektet. Det var 67 deltagare under det två timmar långa mötet där vi gick igenom projektet och hur arbetet ska bedrivas. Ytterligare 30 personer deltar i projektet och tittade på det inspelade mötet i efterhand. Inom kort kommer hela presentationen, som hölls av Catarina Warfvinge och Åsa Wahlström, att publiceras på vår hemsida.