Nu släpps remissversionen av Miljöbyggnad för byggskedet

En stor del av en byggnads totala miljöpåverkan uppstår när den byggs. För att hantera detta så utvecklas nu Miljöbyggnad för byggskedet, en certifiering som täcker in fyra områden som bedömts som viktiga under just byggskedet.

Miljöbyggnad för byggskedet är ett fristående system som antingen byggherren eller entreprenören tar initiativ till att använda.

I samband med utvecklingen av Miljöbyggnad 3.0 efterfrågades just att byggskedet inkluderades i "Miljöbyggnad för nyproduktion". Samtidigt fanns önskningar om att systemet inte skulle växa. Därför lyftes byggskedet över till en separat certifiering. Manualen för detta certifieringssystem släpps nu för remiss.

Läs mer: Här kan du ladda ner remissdokumentet och svarsmallen.

Indikatorerna och instruktionerna i remissversionen baseras på resultatet från arbetsgruppen ”Byggskedet” i MB3-projektet. Vi behöver nu få in synpunkter på systemet – både om certifieringen och bedömningskriterierna. Tanken är att Sweden Green Building Council ska kunna släppa certifieringen i slutet av året.

Remissvar skall skickas till . Svar som ej använder svarsmallen kommer att ges lägre prioritet vid behandling av remissvaren.

Remissperioden pågår till och med den 7 december.

Frågor under remissperioden kan skickas till så vidarebefordras de till projektet.

Åsa Wahlström, projekledare
Catarina Warfvinge, chef Miljöbyggnad