Registrering i Miljöbyggnad 3.0 obligatorisk från 1 januari, 2.2 är öppen till och med 31 december 2017

Det kommer att gå att registrera projekt enligt Miljöbyggnad 2.2 fram till och med den 31 december 2017. Registreringar i 2.2 behöver ej vara godkända före den 1 januari 2018, men måste vara kompletta.
 
Om ett projekt är registrerat i Miljöbyggnad 2.2 men vill växla sin registrering till 3.0 är det kostnadsfritt att göra. Kontakta certifieringssupporten på för att göra detta.
 
Byggnader som registreras i Miljöbyggnad 3.0 före årsskiftet 2017/2018 får fyra kostnadsfria frågor istället för de vanliga tre. Vissa typer av byggnader och registreringar som görs i vissa orter erbjuds rabatt på registreringsavgiften om de görs före årsskiftet. Se lista över dessa här.
 
Verktyg, blanketter och obligatoriska bilagor kommer att publiceras löpande under "Miljöbyggnad 3.0 - Manualer och verktyg m.m." på Miljöbyggnads-sidorna.