Dagsljuskraven i MB3 kan användas i MB2.2

Det finns önskemål om att använda dagsljuskraven i MB3 i MB2.2 - och det går bra! Villkoret är att hela indikator 12 Dagsljus i MB2.2 byts ut mot hela indikator 11 Dagsljus från MB3.

Versionsnumret på certifieringen kommer att ändras till 2.3 för att markera skillnaden till de byggnader som uppfyller kraven i 2.2. Det krävs ingen ny registrering men ni måste notera i BGO att ansökan ska granskas enligt 2.3. 

 

Normalt accepteras inte att betygskriterier byts ut men eftersom betygskraven i MB3 baseras på ny kunskap från ett utvecklingsprojekt görs ett undantag. Observera att undantaget endast gäller dagsljus.

Om inget annat anges så ska ni som söker i 2.3 använda de dokument och formulär markerade med 2.2 om inget annat anges. Eventuella förtydligande till den utbytta indikatorn publiceras under MB3.

Frågor ställs som vanligt till certifieringssupporten