Slider

Uppdatering om remiss för Advancing Net Zero

På måndagens styrgruppsmöte (19 februari 2018) konstaterades att remissversionen innehåller ett antal frågor som är mer komplexa än vi tidigare bedömt och därför kräver ytterligare tid för utredningar. Bland annat är det viktigt att vi får besked om tillgängliga data (exempelvis timvärden) innan vi går ut med remissen. Vi ber om ursäkt för denna försening

Vi kan i nuläget inte säga exakta datum för när remissen nu beräknas pågå, men vi har som ambition att färdigställa och publicera remissen så fort som möjligt. När remissen finns på vår hemsida kommer den finnas tillgänglig på projektsidan.

Ändrade remissdatum för projektet Advancing Net Zero

Remissen för Advancing Net Zero kommer att släppas fredagen den 23 februari, istället för den 15 februari som tidigare meddelats. Detta görs då styrgruppen bedömt att vissa frågor kräver mer utredning före remissen.

Remissen kommer vara öppen för alla från den 23 februari till och med den 6 april och publiceras här på hemsidan. Vi hoppas att så många som möjligt då delger oss ytterligare värdefulla synpunkter och förbättringsförslag.

Efter remissversionen väntar en pilotversion, som planeras att lanseras i juni. En pilotomgång kommer sedan startas upp efter sommarsemestrarna. Har du frågor om pilotomgången eller vill ni delta med ett projekt, mejla till Linnea Olsson, projektkoordinator på Sweden Green Building Council,

Du kan läsa mer om projektet här.

Arbetsgrupperna är nu igång!

De fyra första arbetsgrupperna startades upp vecka 45 och arbetar nu för fullt. Regelbundna samordningsmöten med gruppledarna anordnas för att underlätta utbyte mellan grupperna och möjliggöra för projektledningen att hålla ihop arbetet på ett bra sätt. Det första samordningsmötet ägde rum tisdag den 28 november och nästa sker måndag 11 december.

Läs mer...

Uppdatering från styrgruppen 20 oktober 2017

Styrgruppen har beslutat att skjuta på uppstartsmötena för arbetsgrupperna ytterligare några veckor. Detta för att en del gruppers sammansättning fortfarande inte är helt klar.

Uppstartsmöten för arbetsgrupp 1-4 kommer senareläggas till 2-10 november. Detta innebär att arbetsperioden förskjuts och istället löper från vecka 44 till och med vecka 3, med leverans till Sweden Green Building Council senast onsdag 17 januari. Arbetsgrupp 5 och 6 kommer att startas upp under våren 2018.

Vid styrgruppsmötet togs också beslut om att förtydliga projektets mål. Projektet ska ta fram en nationell definition och certifieringskriterier grundade i svensk lagstiftning för klimatneutrala nollutsläppsbyggnader i Sverige. Till en början läggs fokus på driftsfasen med lansering av pilotversion till sommaren 2018. Under pilotomgången testas tillämpningen av definitionen och certifieringskriterierna som en påbyggnadsmodul till de befintliga certifieringssystemen Miljöbyggnad, BREEAM och LEED.

Efter utvärdering från pilotomgången är planen att vidareutveckla och bygga på med byggprocess och material samt fler typer av byggnader genom ytterligare utvecklingsprojekt. 

Missa inte möjligheten att vara med i utvecklingen av vår nya certifiering!

Vill du vara med i utvecklingen av vår nya certifiering? Nu är det sista chansen att anmäla sig!

Det finns fortfarande platser kvar i arbetsgrupperna för projektet "Advancing Net Zero", som syftar till att utveckla en nationell definition och en framtida certifiering för klimatneutrala nollutsläppsbyggnader. Som medlem i Sweden Green Building Council är en av förmånerna att kunna delta i våra utvecklingsprojekt och vi hoppas att du vill vara med utveckla ett helt nytt certifieringssystem för den svenska marknaden.

Vår målsättning är att ha definitionen och en pilotversion av certifieringen klar till sommaren 2018. Därför har vi korta anmälningsprocesser för att ha maximalt med tid för utvecklingsarbetet. Vi vill därför få in anmälningar till arbetsgrupperna senast den 20 oktober. Vi söker både arbetsgruppsledare och arbetsgruppsdeltagare.

Läs mer...

From Thousands to Billions - WorldGBC-rapport om netto-noll-byggnader

World Green Building Council har släppt en rapport om målsättningen för projektet Advancing Net Zero och hur man vill uppnå dessa mål. Enligt World Green Building Council måste två viktiga mål uppnås:

- Alla nya byggnader måste vara netto-noll i koldioxidutsläpp från och med 2030
- Alla byggnader måste vara netto-noll i koldioxidutsläpp från och med 2050

Läs rapporten om hur dessa mål ska uppnås genom att ladda ner den från WorldGBC:s hemsida.

From Thousands to Billions - Coordinated Action towards 100% Net Zero Carbon Buildings By 2050 (extern länk)

Workshopar om noll-byggnader

Sweden Green Building Council arrangerade en första workshop i januari 2017 där diskussionerna om en gemensam definition och en framtida certifiering för nollutsläppsbyggnader inleddes. Efter detta påbörjades ett arbete med att bestämma tillvägagångssätt för utvecklingen av certifieringen och hur arbetet ska genomföras och finansieras.

Under hösten 2017 planerar vi att arrangera ytterligare två workshopar, för att diskutera utformning, omfattning och upplägg för en nollutsläpps-certifiering på den svenska marknaden. Tisdag 19/9 kl. 10:30 till 16:30 på Fastighetsägarna Stockholm (Alströmergatan 14, Fridhemsplan i Hörsalen. Fredag 22/9 på World Trade Center Malmö (Skeppsgatan 19), i lokal Paris. 

Är du intresserad eller har några frågor om workshoparna maila vår projektkoordinator Linnea Olsson på

 Här finns mer information om projektet och workshoparna.