Slider

Namnge Sweden Green Building Councils nya certifiering!

Just nu utvecklar Sweden Green Building Council en ny netto-noll-utsläppscertifiering för byggnader. Certifieringen är en del av det internationella projektet Advancing Net Zero och går under arbetsnamnet Net Zero-certifieringen. Inför lanseringen av pilotversionen av certifieringen hoppas vi ha det färdiga namnet på plats.

Därför behöver vi nu din hjälp! Vi vet att det finns ett starkt engagemang för projektet i den svenska bygg- och fastighetsbranschen och vi utlyser därför en namntävling för den nya certifieringen.

Läs mer...

Uppdatering avseende felaktig länk i litteraturlista

Vi har uppmärksammat att en av länkarna i litteraturlistan inte fungerar ("Hur mycket koldioxid medför din elanvändning?" från Svensk Energi), men dokumentet går att läsa här (arkiverat genom Internet Archive, länk kontrollerad 2018-05-02).

Energiföretagen Sverige har vid telefonsamtal med vår projektledare Bengt Wånggren den 18 februari 2018 bekräftat att Energiföretagen Sverige har samma synsätt som avspeglas i Svensk Energis text.

Dokument för Net Zero-remiss

Remissen för Net Zero-certifieringen pågår mellan den 13 april och 25 maj 2018.

Remissvar skall skickas till och använda svarsmallen som finns att ladda ner i Word-format. Svar som ej använder svarsmallen kommer ges lägre prioritet vid behandling av remissvaren.

Frågor under remissperioden kan skickas till , så vidarebefordras dessa till projektet.

Följande dokument finns för nedladdning:

Net Zero - Remissversion av certifieringsmanual (PDF)

Bakgrund och remissinstruktioner - Net Zero (PDF)

Svarsblankett för remiss av Net Zero-certifieringen (Word)


Här hittar du frågor och svar om Net Zero-certifieringen

Nu släpps remissen för Advancing Net Zero

Sweden Green Building Council har sedan hösten 2016 varit med i det globala projektet Advancing Net Zero. Det är en del i World Green Building Councils åtagande från COP21 i Paris 2015 - alla byggnader ska vara koldioxidneutrala år 2050. För att nå detta mål har tio deltagande länder beslutat att ta fram nationella certifieringar för nollutsläppsbyggnader.

Sweden Green Building Council har valt att göra certifieringen som en påbyggnad till befintliga certifieringssystem. Den nya certifieringen är för de som vill gå steget längre, för att leda utvecklingen och verkligen visa vad som är möjligt i byggnader. Kraven som föreslås är bland de tuffaste i världen.

Läs mer: Här kan du ladda ner remissdokumenten och läsa mer om Advancing Net Zero.

Läs mer...

Uppdatering om remiss för Advancing Net Zero

På måndagens styrgruppsmöte (19 februari 2018) konstaterades att remissversionen innehåller ett antal frågor som är mer komplexa än vi tidigare bedömt och därför kräver ytterligare tid för utredningar. Bland annat är det viktigt att vi får besked om tillgängliga data (exempelvis timvärden) innan vi går ut med remissen. Vi ber om ursäkt för denna försening. 

Vi kan i nuläget inte säga exakta datum för när remissen beräknas pågå, men vi har som ambition att färdigställa och publicera remissen så fort som möjligt. När remissen publiceras kommer den finnas tillgänglig här på projektsidan.

Efter remissversionen väntar en pilotversion av manualen och sedan planeras en pilotomgång startas upp efter sommarsemestrarna. Har du några frågor om pilotomgången eller vill ni delta med ett projekt? Mejla till Linnea Olsson, projektkoordinator på Sweden Green Building Council,

 

 

Arbetsgrupperna är nu igång!

De fyra första arbetsgrupperna startades upp vecka 45 och arbetar nu för fullt. Regelbundna samordningsmöten med gruppledarna anordnas för att underlätta utbyte mellan grupperna och möjliggöra för projektledningen att hålla ihop arbetet på ett bra sätt. Det första samordningsmötet ägde rum tisdag den 28 november och nästa sker måndag 11 december.

Läs mer...

Uppdatering från styrgruppen 20 oktober 2017

Styrgruppen har beslutat att skjuta på uppstartsmötena för arbetsgrupperna ytterligare några veckor. Detta för att en del gruppers sammansättning fortfarande inte är helt klar.

Uppstartsmöten för arbetsgrupp 1-4 kommer senareläggas till 2-10 november. Detta innebär att arbetsperioden förskjuts och istället löper från vecka 44 till och med vecka 3, med leverans till Sweden Green Building Council senast onsdag 17 januari. Arbetsgrupp 5 och 6 kommer att startas upp under våren 2018.

Vid styrgruppsmötet togs också beslut om att förtydliga projektets mål. Projektet ska ta fram en nationell definition och certifieringskriterier grundade i svensk lagstiftning för klimatneutrala nollutsläppsbyggnader i Sverige. Till en början läggs fokus på driftsfasen med lansering av pilotversion till sommaren 2018. Under pilotomgången testas tillämpningen av definitionen och certifieringskriterierna som en påbyggnadsmodul till de befintliga certifieringssystemen Miljöbyggnad, BREEAM och LEED.

Efter utvärdering från pilotomgången är planen att vidareutveckla och bygga på med byggprocess och material samt fler typer av byggnader genom ytterligare utvecklingsprojekt. 

Missa inte möjligheten att vara med i utvecklingen av vår nya certifiering!

Vill du vara med i utvecklingen av vår nya certifiering? Nu är det sista chansen att anmäla sig!

Det finns fortfarande platser kvar i arbetsgrupperna för projektet "Advancing Net Zero", som syftar till att utveckla en nationell definition och en framtida certifiering för klimatneutrala nollutsläppsbyggnader. Som medlem i Sweden Green Building Council är en av förmånerna att kunna delta i våra utvecklingsprojekt och vi hoppas att du vill vara med utveckla ett helt nytt certifieringssystem för den svenska marknaden.

Vår målsättning är att ha definitionen och en pilotversion av certifieringen klar till sommaren 2018. Därför har vi korta anmälningsprocesser för att ha maximalt med tid för utvecklingsarbetet. Vi vill därför få in anmälningar till arbetsgrupperna senast den 20 oktober. Vi söker både arbetsgruppsledare och arbetsgruppsdeltagare.

Läs mer...

From Thousands to Billions - WorldGBC-rapport om netto-noll-byggnader

World Green Building Council har släppt en rapport om målsättningen för projektet Advancing Net Zero och hur man vill uppnå dessa mål. Enligt World Green Building Council måste två viktiga mål uppnås:

- Alla nya byggnader måste vara netto-noll i koldioxidutsläpp från och med 2030
- Alla byggnader måste vara netto-noll i koldioxidutsläpp från och med 2050

Läs rapporten om hur dessa mål ska uppnås genom att ladda ner den från WorldGBC:s hemsida.

From Thousands to Billions - Coordinated Action towards 100% Net Zero Carbon Buildings By 2050 (extern länk)