Slider

Ändrade remissdatum för projektet Advancing Net Zero

Remissen för Advancing Net Zero kommer att släppas fredagen den 23 februari, istället för den 15 februari som tidigare meddelats. Detta görs då styrgruppen bedömt att vissa frågor kräver mer utredning före remissen.

Remissen kommer vara öppen för alla från den 23 februari till och med den 6 april och publiceras här på hemsidan. Vi hoppas att så många som möjligt då delger oss ytterligare värdefulla synpunkter och förbättringsförslag.

Efter remissversionen väntar en pilotversion, som planeras att lanseras i juni. En pilotomgång kommer sedan startas upp efter sommarsemestrarna. Har du frågor om pilotomgången eller vill ni delta med ett projekt, mejla till Linnea Olsson, projektkoordinator på Sweden Green Building Council,

Du kan läsa mer om projektet här.