Slider

Dokument för Net Zero-remiss

Remissen för Net Zero-certifieringen pågår mellan den 13 april och 25 maj 2018.

Remissvar skall skickas till och använda svarsmallen som finns att ladda ner i Word-format. Svar som ej använder svarsmallen kommer ges lägre prioritet vid behandling av remissvaren.

Frågor under remissperioden kan skickas till , så vidarebefordras dessa till projektet.

Följande dokument finns för nedladdning:

Net Zero - Remissversion av certifieringsmanual (PDF)

Bakgrund och remissinstruktioner - Net Zero (PDF)

Svarsblankett för remiss av Net Zero-certifieringen (Word)


Här hittar du frågor och svar om Net Zero-certifieringen