Evenemang

Sweden Green Building Council arrangerar regelbundet olika typer av evenemang. Vi anordnar medlemsmöten för våra medlemmar, informationsfrukostar om hållbart byggande, endagskonferenser och större konferenser med mera.

I menyn hittar du våra aktuella evenemang. Klicka på den kategori som du är intresserad av för att se om det är något på gång just nu!

Konferenser och mässor

Sweden Green Building Council arrangerar konferensen Building Sustainability 2018 tillsammans med Stockholms stad den 24-25 oktober. Läs mer om konferensen på www.buildingsustainability18.se

Här kan du läsa mer om de konferenser och mässor som vi arrangerar eller deltar på.


Vi har tidigare arrangerat konferenserna:

  • Building Sustainability SGBC16 with WorldGBC Congress
  • Sweden Green Building Conference 2015
  • Building Sustainability SGBC14
  • Sweden Green Building Conference 2013
  • Building Sustainability Sweden 2012

Maten i staden! Medlemsmöte i Göteborg den 3 juni!

SGBC-Väst, White arkitekter och Veidekke bjuder in till frukostseminarium den 3 juni.

När? Den 3 juni klockan 07:30-10:00
Var? Slakthuset Byggnad F. Entré från Slakthusgatan
Anmälan? Via denna länk.

Genom korta föredragningar, studiebesök och diskussion får vi en inblick i följande ämne:

Hur påverkar lokal matförsörjning vår offentliga miljö, det framtida byggandet och nyföretagande?

Staden har inte längre ett tydligt definierat omland som försörjer den, nu sätts alltmer fokus på stadens egen matförsörjning, från den stora skalan till de småskaliga initiativen som vilar på pedagogisk grund.

Läs mer...

Minskad klimatbelastning från anläggningsprojekt - hur gör man?

hee

Hållbar infrastruktur bjuder in till årets Hi-dag!

Hi-dagen anordnas av Sweden Green Building Councils branschsamarbete Hållbar infrastruktur. Hi-dagen är en årligt återkommande mötesplats för beställare, konsulter, entreprenörer och leverantörer som vill veta mer om hållbarhet i infrastrukturprojekt.

Årets tema är Minskad klimatbelastning från anläggningsprojekt – hur gör man?

När? Den 16 maj kl 09.00-17.00
Var? Skanskas huvudkontor, Lindhagensalen, Warfvinges väg 25, Stockholm
Kostnad? 2300 kronor exkl. moms för medlemmar i SGBC. Ordinarie pris är 3000 kronor exkl. moms. Lunch och fika ingår.

Anmäl dig här senast den 10:e maj!

Under dagen kommer du få veta mer om anläggningsbranschens förutsättningar för en minskad klimatbelastning och vilka utmaningar som behöver hanteras samt ta del av en rad goda exempel.

Moderator är Kristina Gabrielii, hållbarhetschef på PEAB och SBUFs ordförande.

Läs mer...

Nominera till hållbarhetspriset Två blir mer!

För att sätta fokus på hållbarhetsarbetet när Stockholm växer är Stockholms stads forum för hållbara fastigheter tillsammans med Sweden Green Building Council värd för ett pris för hållbarhetsarbetspriset Två blir mer. Priset som syftar till att stimulera fastighetsbranschens arbete med att i samarbete med hyresgäster och andra brukare hållbarhetsanpassa beståndet av fastigheter.

Läs mer...

Medlemsmöte: Vägledning till hållbara byggnader i betong + Årsmöte SGBC Syd

Betong är det vanligaste konstruktionsmaterialet i våra byggnader idag. Det är ett material med många möjligheter, inte minst när det gäller att bygga hållbart. För att öka kunskapen om betongens egenskaper och hur den bidrar till att uppfylla de kriterierna i de olika miljöcertifieringssystemen finns nu en faktasamling framtagen. I fyra vägledningar beskrivs hur miljöcertifieringssystemen fungerar, hur betong bidrar till att skapa en hållbar byggnad och hur valet av material kan påverka en certifiering. 

Svenska Betongföreningen och WSP bjuder in till ett frukostseminarium den 5 november där vi berättar mer om vägledningarna och betong. Vi visar också några intressanta exempel. I samband med medlemsmötet kommer det även vara årsmöte i SGBC-Syd och studiebesök på MAX IV.

Läs mer...

Medlemsmöte i Malmö: Cirkulära affärsmodeller och materialflöden utan avfall

Välkommen på medlemsmöte i Malmö om Cradle to Cradle & Cirkulär ekonomi i byggbranschen. Cradle to Cradle är ett designkoncept och en filosofi kring en utveckling där hållbarhet är absolut minimum. I grunden bygger teorin på att vi människor bör efterlikna naturens egna processer vid produktion, byggande och planering. I Cradle to Cradle liknas mänskliga system vid näringscykler i naturen där alla processer drivs av energi från solen och där avfall inte existerar. På så vis kan det vi idag kallar avfall istället bli resurser i nya processer, Cradle to Cradle i stället för Cradle to grave.

Cradle to Cradle, eller cirkulär ekonomi som i grunden beskriver samma förhållningssätt, är ett starkt växande koncept i stora delar av Europa och har skapat förutsättningar för helt nya affärsmodeller där socialt- och miljömässigt ansvarstagande är förenligt med fortsatt ekonomisk tillväxt. I en cirkulär ekonomi blir dagens produkter och material morgondagens råvaror, till gårdagens priser.

Läs mer...

Medlemsmöte: LEED - för nutid och framtid

Välkommen på medlemsmöte i Stockholm

Med så många olika miljöcertifieringssystem, fortsätter LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) att väljas för en mängd olika typer av byggnader - från kontor och bostäder till stadsdelar - runt världen. Följ med oss tisdagen den 13 maj för att lära dig hur LEED används i Sverige för att skapa högpresterande gröna byggnader som är bra att bo och arbeta i. Rick Fedrizzi, VD och koncernchef på USGBC, samt representanter från USGBC:s tekniska avdelning kommer att finnas på plats för att dela med sig av sina visioner för framtiden och LEED internationellt

Datum: Tisdag 13 maj
Plats: Lindhagenssalen, Skanska, Warfvinges väg 25, Stockholm
Tid: 12:00-17:30

Läs mer...

Hållbarhetsstyrning i anläggningsprojekt - Hur gör man?

Vill du att din organisation ska bli mer intresserad av att arbeta med hållbarhetsfrågor i anläggningsprojekt? Har din organisation fått upp intresset för hållbarhetscertifieringar av anläggningsprojekt? Då är det här seminariet något för dig. Seminariet ordnas av "Branschsamarbetet HCA – Hållbarhetscertifiering av anläggningsprojekt" inom SGBC. Ett projekt som beviljats medel av Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond (SBUF).

Syftet med seminariet är att öka kunskapen om tillgängliga verktyg för hållbarhetsstyrning och lägga grunden till en fortsatt dialog och ett erfarenhetsutbyte mellan olika aktörer.

Läs mer...

SGBC deltar på Rambölls hållbarhetsdagar

hallbarhetsdagarna

Ramböll arrangerar sina årliga Hållbarhetsdagar i oktober, november och december. Sweden Green Building Council kommer att vara på plats i Göteborg den 21 oktober och i Stockholm den 13 november för en kortare presentation om vad som pågår i föreningen. Vill du veta vad som händer med utbildningar, evenemang och certifieringar under de kommande månaderna? Möt Carl-Fredrik Fridén och Helga Gimse i Göteborg och Bengt Wånggren i Stockholm.

Årets tema belyser koncept för övergripande stadsplanering, gröna affärsmodeller ur ett fastighetsägarperspektiv och resurs- och energieffektiva byggnader. Hållbarhetsdagarna är öppna för alla som är intresserade och anmälan görs genom Rambölls hemsida.

Underkategorier

Nedan publiceras aktuella medlemsmöten som arrangeras av SGBC.