Villkor för BREEAM-SE AP

Följande villkor gäller för BREEAM-SE Accredited Professional.

Villkor för BREEAM SE AP 170529 (pdf)

Ansökningsavtal bifogas samtliga ansökningar
Fr.o.m. 1 juni 2017 krävs att assessorn undertecknar nedanstående ansökningsavtal för varje ansökan som skickas in till SGBC. Separata ansökningsavtal krävs för ansökan i Design Stage och ansökan i Post Construction. Ansökningsavtalet ska skannas in i sin helhet och biläggas ansökan som del av övrigt bevismaterial. Använd alltid aktuell version av dokumentet.

Ansökningsavtal BREEAM SE ver170502 (Word)

Tekniska frågor

För tekniska frågor till Sweden Green Building Council gällande BREEAM-SE ska mallen Fråga/Svar användas.

Mall för projektfrågor i BREEAM (Word). Formuläret ifylls och skickas till . Utförligare instruktioner om hur du ställer din fråga finns på sidan Ställa en fråga i BREEAM-SE

Beställningsblankett för plaketter

Använd blanketten nedan för att beställa plaketter för BREEAM-SE. Ifylld blankett skickas till  

Beställning av plakett för BREEAM SE (pdf)