Vill du vara utställare på nästa års stora konferens?

Succékonferensen för hållbart samhällsbyggande är tillbaka nästa år, den 24-25 oktober. Förra året var vi 1000 deltagare från hela samhällsbyggarsektorn och 18 unika utställare.
Är du intresserade av att vara utställare? Meddela Annika Hammarstedt, utställaransvarig, på