Sweden Green Building Council lanserar den första svenska certifieringen för hållbar stadsutveckling

PRESSMEDDELANDE 2018-01-17

Nu släpper Sweden Green Building Council en ny certifiering för hållbara stadsdelar - Citylab Action-certifieringen. Certifieringssystemet är det första för hållbar stadsutveckling som är helt anpassat för svenska förhållanden.

Klicka här för att ladda ner Citylab Action Guide, hållbar stadsutveckling i planeringsskedet 2.0.

- Citylab Action-certifieringen kommer göra stor skillnad i svensk stadsutveckling, säger Cecilia Ehrenborg Williams, VD på Sweden Green Building Council. Den ger, i det här första steget, svenska stadsutvecklingsprojekt möjlighet att få koll på alla processer och skapar ordning och reda i det fortsatta arbetet. Det förbereder projekten för att sedan certifiera genomförandet och den framtida förvaltningen, vilket blir steg två och tre. Dessa delar har vi redan börjat arbeta med och vi kommer släppa dem under nästa år.

Arbetet med att ta fram Citylab Action-certifieringen inleddes redan 2010 och har involverat tusentals personer. Det finns redan ett antal internationella system, men dessa har inte gått att anpassa tillräckligt för att fungera för den bredd av stadsutvecklingsprojekt i Sverige som vill arbeta mer hållbart. Citylab Action-certifieringen följer alla svenska lagar och regler och kan anpassas för olika stadsområden, oavsett hur stora de är och var i Sverige de finns.

Klicka här för att läsa mer om Citylab Action Certifiering.

- Citylab är mer än bara en certifiering, säger Sigrid Walve, Chef för Citylab på Sweden Green Building Council. I Citylab finns det inte bara en certifiering, utan även utbildningar i hur man arbetar med hållbarhet i stadsutveckling. De som vill certifiera sina projekt ska delta i fyra utbildningsblock och förbereda sig för certifiering. Vi har även ett nätverk för de som vill ha kontakt med andra som arbetar med frågorna. Där har vi också regelbundna träffar, för att deltagarna ska lära känna varandra och få veta mer om aktuella frågor. Grunden i hållbar stadsutveckling är att projekten delar kunskap med varandra. Det tycker jag verkligen att vi lyckas uppnå med Citylab.

Den guide som behövs för att kunna certifiera sitt projekts arbete med planering och processer släpps idag. Projektgruppen som lett utvecklingsarbetet har jobbat in i det sista för att få allt klart, men från och med idag kommer det gå att ansöka om Citylab Action-certifiering.

- Det har varit ett långt, men givande, arbete, summerar Cecilia Ehrenborg Williams. Det hade inte varit möjligt utan alla som engagerat sig i det här arbetet och jag är så glad över att vi äntligen levererar något som varit så efterlängtat. Nu är jag mest spänd på vem som kommer bli först med sin certifiering, det ska bli riktigt roligt att få in ansökningarna!

--
För frågor om Citylab Action-certifieringen
Cecilia Ehrenborg Williams, VD på Sweden Green Building Council, 0707237236 eller
Sigrid Walve, chef för Citylab på Sweden Green Building Council, 08-599 294 44 eller
Pehr Hård, driftschef för Citylab på Sweden Green Building Council, 08-408 857 20 eller
--
För övriga frågor, kontakta Carl-Fredrik Fridén ( eller 08-599 294 34) eller Bodil Hassel ( eller 08-599 294 54), kommunikatörer på Sweden Green Building Council. Fullständiga kontaktuppgifter finns på https://www.sgbc.se/kontakt