Planerat underhållsarbete för kursbokningssystem

Torsdagen den 1 mars kommer systemet som Sweden Green Building Council använder för kursbokningar och kursadministration vara otillgängligt under några timmar. Vår leverantör genomför ett underhållsarbete mellan 06:00 och 08:00 samt mellan 18:00 och 20:00. Detta för att förbättra systemet och för att införa nya funktioner. Under dessa tider kommer kursbokningar ej vara möjliga. Vi ber om överseende med detta.