Erik Sörbring ny driftschef för Miljöbyggnad

Erik Sörbring från Ramboll, som i många år varit granskare och lärare i Miljöbyggnad, är sedan den 4 april ny driftschef för Miljöbyggnad på Sweden Green Building Council. Rollen som driftschef för Miljöbyggnad är ny och skapades då mängden certifieringar och registreringar ökar och fler personer därför involveras i det dagliga certifieringsarbetet.

Erik kommer arbeta med att driva, utveckla och förbättra det löpande certifieringsarbetet tillsammans med certifieringsavdelningen och engagerade medlemmar. Det innebär bland annat att förtydliga och se över certifieringsregler, uppdatera stödjande dokument och instruktioner, hålla information aktuell och levande samt leda granskningsgruppen. Erik kommer arbeta deltid som driftschef och samtidigt behålla sin roll som gruppledare för energi och miljö på Ramboll.

I och med att den nya rollen som driftschef införs kommer Catarina Warfvinge, som är chef för Miljöbyggnad, att kunna arbeta mer ingående i den rollen med Miljöbyggnads övergripande utveckling. Hon kommer också kunna lägga mer tid på de viktiga delarna i Miljöbyggnads framtid, som Miljöbyggnad för Drift och förvaltning och Miljöbyggnad för Byggskedet.

I samband med att Erik börjar som driftschef kommer också Maria Forsgren tillträda som driftsansvarig för Miljöbyggnad. Maria kommer samordna det interna arbetet på kansliet och se till att den dagliga verksamheten flyter på. Maria har arbetat med Miljöbyggnad på Sweden Green Building Council sedan 2013.

- Jag är väldigt glad över att vi nu blir fler som delar på arbetet i Miljöbyggnad, säger Linda Kjällén som är certifieringschef på SGBC. Det är vårt största och snabbast växande system och vi vill kunna möta det ökade intresset på ett så bra sätt som möjligt. Samtidigt som systemet utvecklas måste certifieringen fungera effektivt och smidigt och det kräver en del av oss. Eriks tekniska kompetens och erfarenhet från att samordna, granska och driva projekt kommer att vara en stor tillgång och styrka inom teamet.