Rapport från årsstämman: ny styrelseordförande, ny styrelse och uppdaterat program

På Sweden Green Building Councils årsstämma den 8 maj valdes Jeanette Saveros till ny styrelseordförande. Jeanette tar över på ordförandeposten efter Reinhold Lennebo, som varit ordförande sedan 2016. Jeanette Saveros har suttit i föreningens styrelse sedan 2013 och valdes av en enhällig föreningsstämma.

- Det känns väldigt roligt att få ta över ordförandeklubban efter Reinhold. Jag har verkligen något att leva upp till. Jag har ju under fem år haft förtroendet att jobba som ledamot i styrelsen för Sweden Green Building Council och ser verkligen fram emot att ta nästa steg tillsammans med Cecilia och alla andra, sade hon efter att ha valts som ordförande.

Sweden Green Building Council har satt ambitiösa mål för framtiden. Föreningen räknar med att ha minst 500 medlemmar år 2025 och då ska också minst 5000 byggnader ha certifierats enligt något av de certifieringssystem som föreningen tillhandahåller.

- Vi har spännande år framför oss och jag känner mig trygg i att vi har en så engagerad styrelse när vi driver arbetet, säger Sweden Green Building Councils VD Cecilia Ehrenborg Williams.

 

Under stämman valdes även nya styrelseledamöter. Sweden Green Building Councils styrelse under 2018-2019 ser ut som följer:

 • Jeanette Saveros, Veidekke (ordförande)
 • Patrik Björkengren, Weber
 • Lars Jonson, Skanska
 • Carola Lavén, NCC
 • Stefan Håkansson, EON
 • Ann-Louise Lökholm-Klasson, Sweco
 • Kerstin Gillsbro, Jernhusen
 • Thorbjörn Hammerth, Vätterhem
 • Åsa Öttenius, Stockholm Stad
 • Sofie Roy-Norelid, HSB
 • Alexandra Hagen, White Arkitekter
 • Henrik Saxborn, Castellum

På stämman godkändes även föreningens program för 2018-2022, som går att hämta hem här (PDF).

Stämman godkände även omval för revisorer och lekmannarevisorer. Dessa blir under 2018-2019:

Auktoriserade revisorer:

 • Jens Karlsson, Ernst & Young
 • Suppleant Thomas Lönnström

Lekmannarevisorer:

 • Gunnar Nordfeldt, Nordfeldt Development
 • Suppleant Thomas Pühringer, Saint-Gobain

Stämman godkände förslaget på ny valberedningen. Valberedningen under 2018-2019 ser ut som följer:

 • Gustaf Landahl, Stockholms stad (ordförande)
 • Fredrik Wirdenius, Vasakronan
 • Monica von Schmalensee, White arkitekter
 • Jan Odelstam, Skanska
 • Reinhold Lennebo, Fastighetsägarna Sverige

Förslaget på förändrade medlemsavgifter godkändes också och förslagen "Kommuner (ej kommunala bolag), regioner och landsting med under 100 000 invånare betalar 25 000 kr/år och kommuner, regioner och landsting med över 100 000 invånare betalar 50 000 kr/år." samt "Organisationer som får en betydande del av sina intäkter från forskningsrelaterad verksamhet har rätt till en 50% medlemsrabatt" läggs till i medlemsdokumenten.

De föreslagna ändringarna i stadgarna avseende de strategiska råden godkändes en första gång och kommer därefter att beslutas om på nästa stämmotillfälle. Formuleringen som godkändes var: "Råden består av ordförande och minst 4 och högst 11 andra ledamöter. Ordförande utses enligt §6 för ett år och kan återväljas högst fem gånger. Övriga ledamöter utses för två år och kan återväljas högst två gånger. Cirka hälften av ledamöterna ska väljas varje år till ny mandatperiod. För varje rådsledamot kan även en personlig suppleant utses."