Sweden Green Building Council godkända för självständig drift av BREEAM-SE

- PRESSMEDDELANDE - 

Under flera års tid har Sweden Green Building Council förberett en självständig drift av certifieringssystemet BREEAM-SE. I dagarna mottogs det formella godkännandet av BRE Global och nu inleds arbetet som en självständig NSO, National Scheme Operator. I och med godkännandet kommer Sweden Green Building Council (SGBC) nu fatta de licens- och certifieringsbeslut för BREEAM-SE som tidigare skötts av BRE Global. Även granskningen av projekt kommer nu att utföras av SGBC.

- Det är en stor milstolpe för SGBC att vi nu har möjlighet att bedriva självständig drift av BREEAM-SE, säger Cecilia Williams, VD för Sweden Green Building Council.

Den självständiga driften kommer att leda till kortare beslutsvägar och mindre administration för SGBC och projekten. Väntetider kommer att kortas ned och majoriteten av BREEAM-SE-certifieringen kommer att kunna utföras på svenska.

- Vi är nu redo för en bra och effektiv hantering av certifieringsansökningar och en mer direkt kontakt med assessorerna. Jag är glad över att kunna tillhandahålla en relevant, konkret och effektiv granskning av projekten, säger Linda Kjällén, certifieringschef på SGBC.

Självständig drift – ett utvecklingsprojekt hos Sweden Green Building Council

Förberedelserna för självständig drift har bedrivits som ett utvecklingsprojekt som delfinansierats av ett antal av SGBC:s medlemmar samt Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond (SBUF). Projektet har letts av Sabina Jonestrand, chef BREEAM på SGBC.

- Projektet har påverkat SGBC som helhet, och har resulterat i att vi numera har ett väl dokumenterat och fungerande verksamhetsledningssystem, säger Sabina Jonestrand. Vi hoppas att övergången till självständig drift ska göra certifieringsprocessen enklare och effektivare för våra medlemmar och användare.

Om BREEAM-SE

BREEAM-SE är ett certifieringssystem för byggnaders miljömässiga och sociala hållbarhet, utvecklat av BRE (Building Research Establishment) och anpassat till svenska förhållanden. Med BREEAM-SE är det möjligt att certifiera byggnader på svenska, enligt svenska regler och standarder och samtidigt arbeta efter en internationellt erkänd metod. Den första svenska versionen lanserades 2013 och en ny version, BREEAM-SE 2017, släpptes i oktober 2017.