Välkommen på frukostseminarium om BREEAM In-Use i Sverige!

Med BREEAM byggs och utvecklas miljömässigt, socialt och ekonomiskt hållbara byggnader. Det är ett världsledande certifieringssystem och användandet i Sverige ökar snabbt. Hur ser den svenska marknaden ut och hur kan fastighetsägare och konsulter använda BREEAM In-Use - BREEAM för befintlig bebyggelse? Välkommen på frukostseminarium och hör Sweden Green Building Council, BRE Global, Humlegården Fastigheter och Piacon berätta mer! 

ANMÄLAN BREEAM IN-USE FRUKOSTSEMINARIUM

Datum: Den 13 juni
Tid: Kl. 10.00 - 12.00
Plats: Humlegården Fastigheter, Engelbrektsplan 1, Stockholm
Observera att seminariet hålls på engelska. Sista dag för anmälan är den 7 juni.

Program

10.00    Registrering och fika
10.10    SGBC och BRE hälsar välkomna
10.15    Sabina Jonestrand, chef BREEAM, SGBC: Den Svenska marknaden och användandet av BREEAM
10.30    BRE: Systemet BREEAM In-Use och dess framtida utveckling 
10.50    Humlegården Fastigheter: BREEAM In-Use ur ett kundperspektiv. Erfarenheter av processen, och vilka värden systemet medför.
11.10    Piacon: BREEAM In-Use ur ett konsultperspektiv. Erfarenheter från en BREEAM In-Use assessor om processen.
11.30    Diskussion
11.50    Sammanfattning och ev. övriga frågor