Bokningsvillkor konferens

Bokningsregler
Anmälan är bindande om avanmälan inte kommit in till Sweden Green Building Council (SGBC) senast 30 dagar före konferensens första dag. Du är naturligtvis välkommen att sända en ersättare i ditt ställe, förutsatt att du anmält detta till SGBC åtta (8) dagar före konferensens första dag. Vänligen notera att SGBC reserverar för ändringar i konferensprogrammet. SGBC har rätt att ställa in en konferens fram till och med 30 dagar innan konferensens första dag varvid alla eventuellt inbetalda avgifter återbetalas. Ersättningar därutöver utbetalas ej.

Betalning
Betalning av konferensavgiften sker med faktura.
Betalningsvillkor: 30 dagar
Fakturering sker senast 30 dagar innan konferens.

Var vänlig kontrollera noga om fakturan ska skickas till en särskild faktureringsadress och om en särskild referens ska anges.

Ändringar
Ändring av deltagare, kostpreferenser och allergier skickas till SGBC (marknad@sgbc.se) senast 8 dagar före konferensens första dag.

Ansvar för tjänsten
Sweden Green Building Councils servicebolag Building Green in Sweden AB hanterar bokningar och betalningar. Building Green in Sweden AB tillhandahåller en Internettjänst där man kan boka och köpa platser på konferensen. Building Green in Sweden AB ansvarar inte för och ersätter inte skada som uppstår på grund av driftsstörning, försening, avbrott eller annan teknisk omständighet som omöjliggör eller försvårar utnyttjandet av bokningssidan.

Personuppgifter och samtycke
Sweden Green Building Council lagrar köphistorik och personuppgifter som Kunden lämnar. Sweden Green Building Council kommer att behandla sådan information med automatisk databehandling i syfte att ge Kunden tillgång till de tjänster som Sweden Green Building Council erbjuder, hantera Kundens användning av Tjänsten, skicka Kunden information och erbjudanden om Sweden Green Building Councils tjänster, samt genom marknadsundersökningar inhämta Kundens uppfattning om de tjänster Sweden Green Building Council erbjuder.

Sweden Green Building Council kan komma att filma och fotografera evenemanget. I och med anmälan samtycker du till att fotografier och rörliga bilder (i filmer och webbsändningar), där du förekommer får användas för publicering i Sweden Green Building Councils kanaler: webbplatser, sociala medier samt tryckt material. Bilderna kommer endast att användas där Sweden Green Building Council står som avsändare. Bilder, filmer och webbsändningar kommer att sparas i Sweden Green Building Councils arkiv.

Tillämplig lag
På dessa kundvillkor tillämpas svensk lag.