Certifierade personer

Vänligen välj nedan det certifieringssystem du söker en av Sweden Green Building Council certifierad person för.

thumb-mb thumb-breeam-se

 

  • För den som är certifierad miljöbyggsamordnare visar detta att personen har kunskap att leda arbetet i Miljöbyggnad vid nyproduktion, ombyggnad eller för ett befintligt bestånd. För att bli personcertifierad krävs B- och C-kursen i Miljöbyggnad, samt ett godkänt kunskapsprov. En certifierad miljöbyggsamordnare kan även gå en påbyggnadskurs i Miljöbyggnad, vilket innebär att de uppdaterat sina kunskaper i systemet genom en påbyggnadsutbildning ledd av Sweden Green Building Council. Denna utbildning ger en uppdatering i Miljöbyggnads utveckling och går igenom de senaste förändringarna i systemet.

 

  • För den som är assessor i BREEAM-SE innebär detta att man har gått den av SGBC godkända assessorsutbildningen i BREEAM-SE, klarat tentamen och blivit licensierad av BRE. En licensierad BREEAM-SE-assessor har kunskap att certifiera en byggnad enligt BREEAM-SE.

 

  • En BREEAM-SE-AP (Advisory Professional) ska ge expertråd till projekteringsgruppen i projektet baserat på de principer som gäller för hållbart byggande, miljöriktig utformning och BREEAM-SE:s bedömningsprocess. Rollen innebär vidare att stödja och främja projekteringsgruppens insatser, bidra till att nå uppsatta mål och samarbeta inom och utanför projektet för att önskad poäng ska erhållas efter den formella bedömningen.

 

Genom att anlita en certifierad miljöbyggsamordnare eller assessor ökar möjligheterna att ansökan blir rätt från början och att certifieringsarbetet blir kostnadseffektivt för fastighetsägaren.