Avgifter för Citylab Certifiering

För att certifiera ett stadsutvecklingsprojekt enligt Citylab erläggs avgift för registrering, granskning och certifiering. Dessutom kan kostnader tillkomma på grund av extra projektfrågor, förhandsbesked, försenade inlämningar m.m. 

Avgifterna är anpassade för att täcka självkostnaden för Sweden Green Building Council i alla delar av certifieringsprocessen. Kompletterande avgifter ska täcka merarbete för granskare och certifieringsavdelningen för till exempel ytterligare kontroller eller granskningar.

Priserna gäller för sökanden som är medlem i Sweden Green Building Council.
För icke-medlem tillkommer 43 % på nedanstående priser.

Moms tillkommer på alla avgifter.

Avgifter för certifiering

Certifiering av hållbarhetsprogram för stadsutvecklingsprojekt

Registrering – 3 projektfrågor ingår i registreringsavgiften 8 000 kr 
Granskning och Certifiering* 86 000 kr

*Inklusive en (1) kontroll av formalia före granskning, granskning med maximalt en (1) revidering, certifikat och publicering.

Certifiering av handlingsplan för stadsutvecklingsprojekt

Registrering – 3 projektfrågor ingår i registreringsavgiften 8 000 kr  
Granskning och certifiering* 76 000 kr
Återrapportering för stadsutvecklingsprojekt 30 000 kr

*Inklusive en (1) kontroll av formalia före granskning, granskning med maximalt en (1) revidering, certifikat och publicering.

Certifiering av handlingsplan för delprojekt

Registrering – 3 projektfrågor ingår i registreringsavgiften 8 000 kr    
Granskning och certifiering* 76 000 kr
Återrapportering för delprojekt 30 000 kr

*Inklusive en (1) kontroll av formalia före granskning, granskning med maximalt en (1) revidering, certifikat och publicering.

Kompletterande avgifter

Samtliga certifieringar

Extra projektfråga 2 000 kr
Förhandsbesked per indikator 7 500 kr
Extra revideringsgranskning per indikator 4 000 kr

Tryckt manual

Pris för medlemmar 600 kr
Pris för icke-medlemmar 800 kr

Tryckt guide

Pris för medlemmar 600 kr
Pris för icke-medlemmar 800 kr