Avgifter för Citylab Certifiering

För att certifiera ett stadsutvecklingsprojekt enligt Citylab erläggs avgift för registrering, granskning och certifiering. Dessutom kan kostnader tillkomma på grund av extra projektfrågor, förhandsbesked, försenade inlämningar mm. 

Avgifterna är anpassade för att täcka självkostnaden för Sweden Green Building Council i alla delar av certifieringsprocessen. Kompletterande avgifter ska täcka merarbete för granskare och certifieringsavdelningen för till exempel ytterligare kontroller eller granskningar.

Priserna gäller för sökanden som är medlem i Sweden Green Building Council.
För icke-medlem tillkommer 43 % på nedanstående priser.

Moms tillkommer på alla avgifter.

Avgifter

Avgifter för certifiering

Registrering – 3 projektfrågor ingår i registreringsavgiften 8000    
Granskning – en (1) kontroll av formalia före granskning, extern granskning med maximalt en (1) revidering och platsbesök 80000
Certifiering – certifikat och publicering 6000      

Kompletterande avgifter

Extra projektfråga 2000
Förhandsbesked per indikator 7500
Extra revideringsgranskning per indikator 4000