Citylab Certifiering

Vad är Citylab Certifiering?

Citylab Certifiering är en oberoende tredjepartsgranskning av hållbarhetsarbetet i ett stadsutvecklingsprojekt och ägs och utvecklas av Sweden Green Building Council. Certifieringen är anpassad efter svensk lagstiftning och myndighetskrav. Certifieringen har tagits fram inom ramen för Citylab där Sweden Green Building Council involverat över tusen personer ifrån hela branschen i ett flertal workshops.

Citylab Certifiering kommer bestå av totalt tre certifieringar. Den första certifieringen är för stadsutvecklingsprojekt i tidigt planeringsskedet och lanserades 17 januari 2018.

De två kommande certifieringarna kommer täcka in genomförandet och verifieringen av stadsutvecklingsprojekt och är planerade att lanseras 2019.

Vad omfattas av certifieringen för planeringsskedet?

Stadsutvecklingsprojekts tidiga och övergripande planerings- och programskeden, dvs. innan processen för att ta fram en ny eller förändra en befintlig detaljplan har påbörjats utifrån översiktsplaner och fördjupade översiktsplanen.

Vilka kan ansöka om certifiering?

Stadsutvecklingsprojekt, små som stora, kan ansöka om certifiering. För att kunna ansöka om certifiering måste en Certifierad Citylabsamordnare deltagit i hållbarhetsarbetet inom projektet. Här kan du se certifierade personer!

Hur ansöker projektet om certifiering?

Första steget är att registrera stadsutvecklingsprojektet på Building Green Online (BGO) via sgbc.se. Du når BGO genom att klicka på “LOGGA IN” längst upp till höger på SGBC:s hemsida.

Om du inte har en användare sedan tidigare så skapar du en genom att klicka på “Skapa inloggning?”. När du loggat in så kommer alternativet “Öppna BGO” synas längst upp till höger på sidan.

När du kommit in i BGO, klicka på de tre strecken i övre vänstra hörnet och välj “Mina projekt”. Klicka sedan på “Registrera projekt”. Välj “Planeringsskedet 2.0” under välj typ av projekt och klicka på gå vidare.

Fyll sen i alla registreringsuppgifter under “Administrativa uppgifter” och “Projektuppgifter” När uppgifterna är ifyllda klickar du på “Registrera projekt” för att skicka in din registrering till SGBC.

Hur länge har projektet kvar sin certifiering för planeringsskedet?

Certifieringen för planeringsskedet bibehålls oavsett om projektet väljer att gå vidare mot certifiering i genomförande skedet.

Frågor

Har du frågor om Citylab Certifiering kontakta citylab@sgbc.se