Citylab Guide

Här kan du ladda ned Citylab Guide!

Citylab Guide är en handledning för alla som arbetar med hållbar stadsutveckling. Guiden innehåller guide-punkter och indikatorer. Guide-punkterna hjälper till att hålla rätt kurs genom stadsutvecklingsprojektet. Indikatorerna är ett krav att arbeta med för att kunna certifiera projektet.