Citylab Guide

Här kan du ladda ned Citylab Guide!

Citylab Guide är en handledning för alla som arbetar med hållbar stadsutveckling. Guiden innehåller guide-punkter och indikatorer. Guide-punkterna hjälper till att hålla rätt kurs genom stadsutvecklingsprojektet. Indikatorerna är ett krav att arbeta med för att kunna certifiera projektet.

Den 17 Januari 2018 lanserades den andra generationen av guiden: Citylab Guide, Hållbar stadsutveckling i planeringsskedet 2.0

Den 16 januari 2019 lanserades en uppdaterad version av guiden: Citylab Guide, Hållbar stadsutveckling i planeringsskedet 2.1

I version 2.1 har vissa texter förtydligats och förfinats och guidepunkterna har satts mer i fokus. Kravnivåerna för certifiering är oförändrade.