Citylab Guide

Vad är Citylab Guide?

Citylab Guide är en handledning för alla som arbetar med hållbar stadsutveckling. Guiden innehåller guide-punkter och indikatorer. Guide-punkterna hjälper till att hålla rätt kurs genom stadsutvecklingsprojektet. Indikatorerna är ett krav att arbeta med för att kunna certifiera projektet.

Den 17 Januari 2018 lanserades den andra generationen av guiden och certifiering: Citylab Guide, hållbar stadsutveckling i planeringsskedet 2.0