Projekt som deltagit i Citylab Action 2016 & 2017

Dessa projekt deltog i Citylab Action-programmet under år 2016 och 2017.