Vad är Citylab?

Citylab - verktygslåda för hållbara städer!

Citylab är en certifiering för hållbar stadsutveckling och ett stöd till alla som vill arbeta för hållbara städer. Genom Citylab får du vägledning, utbildning, erfarenhetsutbyte och möjlighet att certifiera projektet enligt Citylab. Vill du skapa stadsdelar där boendes närmiljö har planerats med hänsyn till nationella mål och till FN:s hållbarhetsmål? Då är Citylab rätt för dig!Citylab består av fyra delar:

  • Citylab Guide – en handledning för att arbeta med hållbar stadsutveckling i tidigt planeringsskedet
  • Citylab Certifiering – en oberoende tredjepartsgranskning av hållbarhetsarbetet i stadsutvecklingsprojekt
  • Citylab Nätverk – genom inspirerande träffar och webbinarium vidgar du ditt personliga kontaktnät
  • Utbildning – kurser i hur du ska använda Citylab Guide för att klara certifieringen.

Utgångspunkten i Citylab är “Att skapa en gemensam process som engagerar och leder till hållbar stadsutveckling“. Du kan läsa mer om de olika delarna genom att klicka på menyn till höger.

Sagt om Citylab

Citat från medverkande projekt mellan 2016-2017:

Mycket inspirerande att få ta del av hållbara stadsbyggnadsprojekt där man träffas och utbyter idéer med varandra. Lärorikt, prestigelöst och trevligt!

– Marie Olstedt, Norrtälje kommun

Jag kan varmt rekommendera att delta i Citylab för att få tillgång till nyheter, bred kompetens och stöd i det egna hållbarhetsarbetet.

– Charlotte Kindmark, Eskilstuna Kommun

Mycket värdefullt att få dela med sig av utmaningar och ta del av andras utmaningar i en helt prestigelös, kunnig, engagerad och bra miljö och grupp

– Henric Wahlgren, Södra Munksjön Utvecklings AB

Som liten kommun så skulle vi aldrig ha möjligheten att nå så långt i framtagande av ett hållbarhetsprogram utan medverkan i Citylab!

– Linda Ericsson, Vellinge kommun