Granskning i Miljöbyggnad

Granskningen i Miljöbyggnaden är en av de viktigaste delarna i certifieringssystemet. En oberoende granskare bedömer i varje projekt om betygskriterierna är uppfyllda genom att gå igenom eventuella beräkningar, resultat, ritningar, följesedlar, inventeringsrapporter med mera som har skickats in i ansökan.

Genom granskningen säkerställs att varje projekt har skickat in korrekt material och att samtliga krav i certifieringen har uppnåtts. Granskarna har därför en väldigt viktig roll i processen och står för den huvudsakliga kvalitetsäkringen av ansökningar inför certifiering. En AG, ansvarig granskare, är ansvarig för granskningarna vid sitt företag. Här nedan följer alla ansvariga granskare.

Granskare i Miljöbyggnad

Kalle Almstedt

KAMTech, Örebro

Daniel Andersson

Utbildar i Miljöbyggnad baskurs
KAMTech, Örebro

Christina Carlsson

Kodeda, Göteborg

Agnes Falck

TH Energiteknik, Trollhättan

Torbjörn Gunnersand

Bengt Dahlgren, Malmö

Johny Gustavsson

Sweco, Enköping

Magnus Heier

Ramböll, Göteborg

Lisa Håkansson

WSP, Göteborg

Therese Johansson Dekreon

Ingenjörsbyrån Andersson & Hultmark AB, Göteborg

Mattias Jönsson

Bengt Dahlgren, Malmö

Ola Larsson

White Arkitekter, Uppsala

Maria Novikova

Forsen AB

Stefan Olsson

MOKO AB, Stockholm

Morgan Persson

Utbildar i Miljöbyggnad baskurs
Ramboll, Stockholm

Jonas Sjöholm Norling

Incoord

Erik Sörbring

Ramboll, Eskilstuna

Jimmy Tunhav

Gicon, Göteborg