Avgifter i Miljöbyggnad

För att certifiera en byggnad i Miljöbyggnad erläggs avgift för registrering, granskning och certifiering. Dessutom kan kostnader tillkomma på grund av försening, förhandsgodkännande med mera.

Avgifterna är anpassade för att täcka självkostnaderna för Sweden Green Building Council i alla delar av certifieringsprocessen. Avgifterna beror på typ av projekt och byggnadens storlek. Kompletterande avgifter ska täcka merarbete för granskare och certifieringsavdelningen för till exempel ytterligare kontroller eller granskningar. En ansökan avbryts om inte efterfrågade revideringar inkommit inom aktuella hålltider. Tidsgränserna för olika moment anges på denna sida.

Godkända byggnader listas på Sweden Green Building Councils hemsida.

Priserna gäller från den 1/1 2019. Från 2019 har avgifterna för granskning och certifiering slagits ihop till en avgift för att minska antalet fakturor för projekten.

Fastighetsägare som är medlemmar i Sweden Green Building Council har 30% rabatt på certifieringsavgifter. För icke-medlemmar gäller ordinarie pris.

Moms tillkommer på alla avgifter.

Nybyggnad

Småhus (MB.SN)

Medlemmar Ordinarie pris
Registrering, inkl. ett förhandsbesked 5500 7865
Granskning och preliminär certifiering 14 400 20 592
Verifieringsgranskning och certifiering 13 300 19 019

Flerbostadshus litet (mindre än 5000 m2) (MB.FLN)

Medlemmar Ordinarie pris
Registrering, inkl. ett förhandsbesked 8000 11 440
Granskning och preliminär certifiering 28 000 40 040
Verifieringsgranskning och certifiering 26 000 37 180

Flerbostadshus stort (större än 5000 m2) (MB.FSN)

Medlemmar Ordinarie pris
Registrering, inkl. ett förhandsbesked 8000 11 440
Granskning och preliminär certifiering 31 000 44 330
Verifieringsgranskning och certifiering 29 000 41 470

Lokalbyggnad liten (mindre än 10 000 m2) (MB.LLN)

Medlemmar Ordinarie pris
Registrering, inkl. ett förhandsbesked 8000 11 440
Granskning och preliminär certifiering 38 000 54 340
Verifieringsgranskning och certifiering 37 000 52 910

Lokalbyggnad stor (större än 10 000 m2) (MB.LSN)

Medlemmar Ordinarie pris
Registrering, inkl. ett förhandsbesked 8000 11 440
Granskning och preliminär certifiering 41 000 58 630
Verifieringsgranskning och certifiering 40 000 57 200

Ombyggnad

Småhus (MB.SO)

Pris medlemmar Ordinarie pris
Registrering inkl. ett förhandsbesked
samt ett obligatoriskt förhandsbesked
för val av bedömningskriterier.
6500 9295
Granskning och preliminär certifiering 12 000 17 160
Verifieringsgranskning och certifiering 10 900 15 587

Flerbostadshus litet (mindre än 5000 m2) (MB.FLO)

Pris medlemmar Ordinarie pris
Registrering inkl. ett förhandsbesked
samt ett obligatoriskt förhandsbesked
för val av bedömningskriterier.
8500 12 155
Granskning och preliminär certifiering 31 000 44 430
Verifieringsgranskning och certifiering 29 000 41 470

Flerbostadshus stort (större än 5000 m2) (MB.FSO)

Pris medlemmar Ordinarie pris
Registrering inkl. ett förhandsbesked
samt ett obligatoriskt förhandsbesked
för val av bedömningskriterier.
8500 12 155
Granskning och preliminär certifiering 40 000 57 200
Verifieringsgranskning och certifiering 38 000 54 340

Lokalbyggnad liten (mindre än 10 000 m2) (MB.LLO)

Pris medlemmar Ordinarie pris
Registrering inkl. ett förhandsbesked
samt ett obligatoriskt förhandsbesked
för val av bedömningskriterier.
8500 12 155
Granskning och preliminär certifiering 40 000 57 200
Verifieringsgranskning och certifiering 38 000 54 340

Lokalbyggnad stor (större än 10 000 m2) (MB.LSO)

Pris medlemmar Ordinarie pris
Registrering inkl. ett förhandsbesked
samt ett obligatoriskt förhandsbesked
för val av bedömningskriterier.
8500 12 155
Granskning och preliminär certifiering 43 000 61 490
Verifieringsgranskning och certifiering 41 000 58 630

Befintlig byggnad

Småhus (MB.SB)

Pris medlemmar Ordinarie pris
Registrering, inkl. ett förhandsbesked 6000 8580
Granskning och certifiering 12 700 18 161

Flerbostadshus litet (mindre än 5000 m2) (MB.FLB)

Pris medlemmar Ordinarie pris
Registrering, inkl. ett förhandsbesked 6000 8580
Granskning och certifiering 28 500 40 755

Flerbostadshus stort (större än 5000 m2) (MB.FSB)

Pris medlemmar Ordinarie pris
Registrering, inkl. ett förhandsbesked 6000 8580
Granskning och certifiering 31 500 45 045

Lokalbyggnad liten (mindre än 10 000 m2) (MB.LLB)

Pris medlemmar Ordinarie pris
Registrering, inkl. ett förhandsbesked 6000 8580
Granskning och certifiering 35 500 50 765

Lokalbyggnad stor (större än 10 000 m2) (MB.LSB)

Pris medlemmar Ordinarie pris
Registrering, inkl. ett förhandsbesked 6000 8580
Granskning och certifiering 38 500 55 055

Kompletterande avgifter

Samtliga byggnadstyper

Åtgärd                              Pris medlemmar Ordinarie pris Information
Ytterligare kontroll av formalia före granskning 2500 3575 Om formalia behöver kontrolleras mer en gång.
Granskningsavgift för ansökningar som omfattar fler än en byggnad Ordinarie gransknings-
avgift X antal byggnader i ansökan
Ordinarie gransknings-
avgift X antal byggnader i ansökan
Granskningsavgift för ansökningar som omfattar fler än en (1) byggnad, dvs. inte uppfyller Miljöbyggnads krav för samgranskning. Gäller nyproduktion, befintlig och ombyggnad.
Extra tid för revidering 5200 7436 Kan väljas när projektet fått första kommentarerna från granskaren och innebär att alla tider för revidering och granskning dubbleras. Detta val görs direkt i Building Green Online (BGO).
Extra tid för revidering (småhus) 3000 4290 Kan väljas när projektet fått första kommentarerna från granskaren och innebär att alla tider för revidering och granskning dubbleras. Detta val görs direkt i Building Green Online (BGO).
Förseningsavgift 8200 per påbörjad vecka 11 726 per påbörjad vecka För revideringar som inkommit i BGO upp till fyra veckor efter utsatt tidsgräns.
Extra revideringsomgång 8500 12 155 Ansökan innehåller två revideringar.
Extra revideringsomgång – Projekt som valt “extra tid för revidering” 11 000 15 730 Ansökan innehåller två revideringar.
Extra projektfråga och fråga för ej registrerat projekt 2000 2860 För svar på fler än de 3 frågor som inkluderas i registreringsavgiften.För svar på fråga för ej registrerat projekt utgår en avgift per fråga.
Förhandsbesked indikator 7000 10 010 Förhandsbesked för hel indikator. Inklusive en revideringsomgång.
Förhandsbesked metod 3800 5434 Förhandsbesked för antaganden, metod, del av indikator och dylikt. Inklusive en revideringsomgång.
Förhandsbesked metod för två eller flera indikatorer 6500 9295 Förhandsbesked för antaganden, metod, del av indikator och dylikt för inklusive en revideringsomgång.
Förhandsbesked gällande val av bedömningskriterier för ombyggnad 6500 9295 Förhandsbesked gällande val av bedömningskriterier för respektive indikator. Samtliga indikatorer ingår. Inklusive en revideringsomgång. För registreringar gjorda efter 2017-10-04 ingår förhandsbeskedet i registreringsavgiften.
Ansökan om granskningsrabatt för flera lika byggnader 6500 9295 Besked om och i vilken omfattning flera byggnader är tillräckligt lika för att kunna samgranskas och få granskningsrabatt. Inklusive en revideringsomgång. Om samgranskning godkänns utgår ingen avgift för ”Ansökan om granskningsrabatt för flera lika byggnader”
Extra revidering av förhandsbesked 2000 2860 Avgift per revidering som görs utöver den som ingår i förhandsbeskedet.
Uppdateringsgranskning 3000 4290 Granskning för att uppdatera ett indikatorbetyg för befintlig byggnad.
Överklagan av beslut Gransknings-
avgift gånger två
Gransknings-
avgift gånger två
Om överklagan beviljas av tekniska rådet utgår ingen avgift.
Överlåtelse till ny fastighetsägare 2100 3003 Inkluderar administration och ompublicering
Extra plakett, småhus 2400 3432 Plakett med betyg
Extra plakett flerbostadshus och lokaler 3700 5291 Plakett med betyg
Starta om granskningsprocessen   Avgift för granskning utgår på nytt, se respektive tabell ovan.

Tryckt manual

Pris för medlemmar 600
Pris för icke-medlemmar 800