Avgifter i Miljöbyggnad

För att certifiera en byggnad i Miljöbyggnad erläggs avgift för registrering, granskning och certifiering. Dessutom kan kostnader tillkomma på grund av försening, förhandsgodkännande med mera.

Avgifterna är anpassade för att täcka självkostnaderna för Sweden Green Building Council i alla delar av certifieringsprocessen. Avgifterna beror på typ av projekt och byggnadens storlek. Kompletterande avgifter ska täcka merarbete för granskare och certifieringsavdelningen för till exempel ytterligare kontroller eller granskningar. En ansökan avbryts om inte efterfrågade revideringar inkommit inom aktuella hålltider. Tidsgränserna för olika moment anges på denna sida.

Godkända byggnader listas på Sweden Green Building Councils hemsida.

Priserna gäller från den 1/1 2019. Från 2019 har avgifterna för granskning och certifiering slagits ihop till en avgift för att minska antalet fakturor för projekten.

Fastighetsägare som är medlemmar i Sweden Green Building Council har 30% rabatt på certifieringsavgifter. För icke-medlemmar gäller ordinarie pris.

Alla priser är exklusive moms.

Nybyggnad

Småhus (MB.SN)

Ordinarie pris Rabatterat medlemspris
Registrering, inkl. ett förhandsbesked 7 865 5 500
Granskning och preliminär certifiering 20 592 14 400
Verifieringsgranskning och certifiering 19 019 13 300

Flerbostadshus litet (mindre än 5000 m2) (MB.FLN)

Ordinarie pris Rabatterat medlemspris
Registrering, inkl. ett förhandsbesked 11 440
8 000
Granskning och preliminär certifiering 40 040 28 000
Verifieringsgranskning och certifiering 37 180 26 000

Flerbostadshus stort (större än 5000 m2) (MB.FSN)

Ordinarie pris Rabatterat medlemspris
Registrering, inkl. ett förhandsbesked 11 440 8 000
Granskning och preliminär certifiering 44 330 31 000
Verifieringsgranskning och certifiering 41 470 29 000

Lokalbyggnad liten (mindre än 10 000 m2) (MB.LLN)

Ordinarie pris Rabatterat medlemspris
Registrering, inkl. ett förhandsbesked 11 440 8 000
Granskning och preliminär certifiering 54 340 38 000
Verifieringsgranskning och certifiering 52 910 37 000

Lokalbyggnad stor (större än 10 000 m2) (MB.LSN)

Ordinarie pris Rabatterat medlemspris
Registrering, inkl. ett förhandsbesked 11 440 8 000
Granskning och preliminär certifiering 58 630 41 000
Verifieringsgranskning och certifiering 57 200 40 000

Ombyggnad

Småhus (MB.SO)

Ordinarie pris Rabatterat medlemspris
Registrering inkl. ett förhandsbesked
samt ett obligatoriskt förhandsbesked
för val av bedömningskriterier.
9 295 6 500
Granskning och preliminär certifiering 17 160 12 000
Verifieringsgranskning och certifiering 15 587 10 900

 

Flerbostadshus litet (mindre än 5000 m2) (MB.FLO)

Ordinarie pris Rabatterat medlemspris
Registrering inkl. ett förhandsbesked
samt ett obligatoriskt förhandsbesked
för val av bedömningskriterier.
12 155 8 500
Granskning och preliminär certifiering 44 430 31 000
Verifieringsgranskning och certifiering 41 470 29 000

Flerbostadshus stort (större än 5000 m2) (MB.FSO)

Ordinarie pris Rabatterat medlemspris
Registrering inkl. ett förhandsbesked
samt ett obligatoriskt förhandsbesked
för val av bedömningskriterier.
12 155 8 500
Granskning och preliminär certifiering 57 200 40 000
Verifieringsgranskning och certifiering 54 340 38 000

Lokalbyggnad liten (mindre än 10 000 m2) (MB.LLO)

Ordinarie pris Rabatterat medlemspris
Registrering inkl. ett förhandsbesked
samt ett obligatoriskt förhandsbesked
för val av bedömningskriterier.
12 155 8 500
Granskning och preliminär certifiering 57 200 40 000
Verifieringsgranskning och certifiering 54 340 38 000

Lokalbyggnad stor (större än 10 000 m2) (MB.LSO)

Ordinarie pris Rabatterat medlemspris
Registrering inkl. ett förhandsbesked
samt ett obligatoriskt förhandsbesked
för val av bedömningskriterier.
12 155 8 500
Granskning och preliminär certifiering 61 490 43 000
Verifieringsgranskning och certifiering 58 630 41 000

Befintlig byggnad

Småhus (MB.SB)

Ordinarie pris Rabatterat medlemspris
Registrering, inkl. ett förhandsbesked 8 580 6 000
Granskning och certifiering 18 161 12 700

Flerbostadshus litet (mindre än 5000 m2) (MB.FLB)

Ordinarie pris Rabatterat medlemspris
Registrering, inkl. ett förhandsbesked 8 580 6 000
Granskning och certifiering 40 755 28 500

Flerbostadshus stort (större än 5000 m2) (MB.FSB)

Ordinarie pris Rabatterat medlemspris
Registrering, inkl. ett förhandsbesked 8 580 6 000
Granskning och certifiering 45 045 31 500

Lokalbyggnad liten (mindre än 10 000 m2) (MB.LLB)

Ordinarie pris Rabatterat medlemspris
Registrering, inkl. ett förhandsbesked 8 580 6 000
Granskning och certifiering 50 765 35 500

Lokalbyggnad stor (större än 10 000 m2) (MB.LSB)

Ordinarie pris Rabatterat medlemspris
Registrering, inkl. ett förhandsbesked 8 580 6 000
Granskning och certifiering 55 055 38 500

Kompletterande avgifter

Samtliga byggnadstyper

Åtgärd                              Ordinarie pris
Rabatterat medlemspris Information
Ytterligare kontroll av formalia före granskning 3 575 2 500 Om formalia behöver kontrolleras mer en gång.
Granskningsavgift för ansökningar som omfattar fler än en byggnad Ordinarie gransknings-
avgift X antal byggnader i ansökan
Ordinarie gransknings-
avgift X antal byggnader i ansökan
Granskningsavgift för ansökningar som omfattar fler än en (1) byggnad, dvs. inte uppfyller Miljöbyggnads krav för samgranskning. Gäller nyproduktion, befintlig och ombyggnad.
Extra tid för revidering 7 436 5 200 Kan väljas när projektet fått första kommentarerna från granskaren och innebär att alla tider för revidering och granskning dubbleras. Detta val görs direkt i Building Green Online (BGO).
Extra tid för revidering (småhus) 4 290 3 000 Kan väljas när projektet fått första kommentarerna från granskaren och innebär att alla tider för revidering och granskning dubbleras. Detta val görs direkt i Building Green Online (BGO).
Förseningsavgift 11 726 per påbörjad vecka 8 200 per påbörjad vecka För revideringar som inkommit i BGO upp till fyra veckor efter utsatt tidsgräns.
Extra revideringsomgång 12 155 8 500 Ansökan innehåller två revideringar.
Extra revideringsomgång – Projekt som valt “extra tid för revidering” 15 730 11 000 Ansökan innehåller två revideringar.
Extra projektfråga och fråga för ej registrerat projekt 2 860 2 000
För svar på fler än de 3 frågor som inkluderas i registreringsavgiften.För svar på fråga för ej registrerat projekt utgår en avgift per fråga.
Förhandsbesked för hel indikator 10 010 7 000
Förhandsbesked för hel indikator (skickas in i onlineverktyget BGO). Inklusive en revideringsomgång.
Förhandsbesked del av indikator 5 434 3 800 Förhandsbesked för antaganden, metod, del av indikator och dylikt. Inklusive en revideringsomgång.
Förhandsbesked del av indikator för flera indikatorer 9 295 6 500 Förhandsbesked för antaganden, metod, del av indikator och dylikt för inklusive en revideringsomgång.
Förhandsbesked gällande val av bedömningskriterier för ombyggnad 9 295 6 500 Förhandsbesked gällande val av bedömningskriterier för respektive indikator. Samtliga indikatorer ingår. Inklusive en revideringsomgång. För registreringar gjorda efter 2017-10-04 ingår förhandsbeskedet i registreringsavgiften.
Ansökan om granskningsrabatt för flera lika byggnader 9 295 6 500
Uppdateringsgranskning 4 290 3 000 Granskning för att uppdatera ett indikatorbetyg för befintlig byggnad.
Överklagan av beslut Gransknings-
avgift gånger två
Gransknings-
avgift gånger två
Om överklagan beviljas av tekniska rådet utgår ingen avgift.
Överlåtelse till ny fastighetsägare 3 003 2 100 Inkluderar administration och ompublicering
Extra plakett, småhus 3 432 2 400 Plakett med betyg
Extra plakett flerbostadshus och lokaler 5 291 3 700 Plakett med betyg
Starta om granskningsprocessen   Avgift för granskning utgår på nytt, se respektive tabell ovan.

 

Tryckt manual

Rabatterat medlemspris 600
Ordinarie pris 800