Avgifter i Miljöbyggnad

För att certifiera en byggnad i Miljöbyggnad erläggs avgift för registrering, granskning och certifiering.

Avgifterna beror på typ av projekt och byggnadens storlek. Kompletterande avgifter ska täcka merarbete för granskare och certifieringsavdelningen för till exempel ytterligare kontroller eller granskningar. En ansökan avbryts om inte efterfrågade revideringar inkommit inom aktuella hålltider. Tidsgränserna för olika moment anges på denna sida.

Godkända byggnader listas på Sweden Green Building Councils hemsida.

Medlemmar i Sweden Green Building Council har 20 % rabatt på certifieringsavgifter. Rabatterade avgifter avrundas till närmsta hundratal. För icke-medlemmar gäller ordinarie avgift enligt listan nedan.

Avgifterna gäller från den 1 januari 2020. Moms tillkommer på samtliga avgifter.

Nybyggnad

Flerbostadshus litet (mindre än 5000 m2) (MB.FLN)

Avgift
Registrering, inkl. ett förhandsbesked 15 000
Certifiering (preliminär certifiering och verifiering) 85 000
Verifiering (projekt preliminärt certifierade före 2020) 42 500

Flerbostadshus stort (större än 5000 m2) (MB.FSN)

Avgift
Registrering, inkl. ett förhandsbesked 15 000
Certifiering (preliminär certifiering och verifiering) 94 000
Verifiering (projekt preliminärt certifierade före 2020) 47 000

Lokalbyggnad liten (mindre än 10 000 m2) (MB.LLN)

Avgift
Registrering, inkl. ett förhandsbesked 15 000
Certifiering (preliminär certifiering och verifiering) 118 000
Verifiering (projekt preliminärt certifierade före 2020) 59 000

Lokalbyggnad stor (större än 10 000 m2) (MB.LSN)

Avgift
Registrering, inkl. ett förhandsbesked 15 000
Certifiering (preliminär certifiering och verifiering) 127 000
Verifiering (projekt preliminärt certifierade före 2020) 63 500

Ombyggnad

Flerbostadshus litet (mindre än 5000 m2) (MB.FLO)

Avgift
Registrering inkl. ett förhandsbesked
samt ett obligatoriskt förhandsbesked
för val av bedömningskriterier.
15 000
Certifiering (preliminär certifiering och verifiering) 94 000
Verifiering (projekt preliminärt certifierade före 2020) 47 000

Flerbostadshus stort (större än 5000 m2) (MB.FSO)

Avgift
Registrering inkl. ett förhandsbesked
samt ett obligatoriskt förhandsbesked
för val av bedömningskriterier.
15 000
Certifiering (preliminär certifiering och verifiering) 123 000
Verifiering (projekt preliminärt certifierade före 2020) 61 500

Lokalbyggnad liten (mindre än 10 000 m2) (MB.LLO)

Avgift
Registrering inkl. ett förhandsbesked
samt ett obligatoriskt förhandsbesked
för val av bedömningskriterier.
15 000
Certifiering (preliminär certifiering och verifiering) 123 000
Verifiering (projekt preliminärt certifierade före 2020) 61 500

Lokalbyggnad stor (större än 10 000 m2) (MB.LSO)

Avgift
Registrering inkl. ett förhandsbesked
samt ett obligatoriskt förhandsbesked
för val av bedömningskriterier.
15 000
Certifiering (preliminär certifiering och verifiering) 132 000
Verifiering (projekt preliminärt certifierade före 2020) 66 000

Befintlig byggnad

Flerbostadshus litet (mindre än 5000 m2) (MB.FLB)

Avgift
Registrering, inkl. ett förhandsbesked 15 000
Certifiering 45 000

Flerbostadshus stort (större än 5000 m2) (MB.FSB)

Avgift
Registrering, inkl. ett förhandsbesked 15 000
Certifiering 50 000

Lokalbyggnad liten (mindre än 10 000 m2) (MB.LLB)

Avgift
Registrering, inkl. ett förhandsbesked 15 000
Certifiering 56 000

Lokalbyggnad stor (större än 10 000 m2) (MB.LSB)

Avgift
Registrering, inkl. ett förhandsbesked 15 000
Certifiering 70 000

Kompletterande avgifter

Samtliga byggnadstyper

Åtgärd                              Avgift Information
Andra kontroll av formalia 4 000 Om formalia behöver kontrolleras mer en gång.
Förlängd granskningsprocess 8 000 Kan väljas när projektet fått första kommentarerna från granskaren och innebär att alla tider för revidering och granskning dubbleras. Detta val görs direkt i Building Green Online (BGO).
Förseningsavgift 13 000 per påbörjad vecka För revideringar som inkommit i BGO upp till fyra veckor efter utsatt tidsgräns.
Tredje revideringsomgång 13 000 Utöver de två revideringar som ingår i ordinarie certifieringsprocess, så tillkommer en extra revidering.
Förhandsbesked 11 000
Uppdatering av betyg 5 000 Granskning för att uppdatera ett indikatorbetyg för befintlig byggnad.
Överklagan av certifieringsbeslut Gransknings-
avgift gånger två
Om överklagan beviljas av tekniska rådet utgår ingen avgift.
Överlåtelse till ny fastighetsägare 4 000 Inkluderar administration och ompublicering
Extra plakett flerbostadshus och lokaler 6 250 Plakett med betyg
Fråga för ej registrerat projekt 3 000
Förläng verifieringstid med 1 år, år 3 10 000
Förläng verifieringstid med 1 år, år 4 20 000 Kräver även tids-och handlingsplan
Förläng registreringstiden med 1 år 7 500

Tryckt manual

Avgift 800