Manualer och verktyg för certifiering i Miljöbyggnad

Här finns manualer, verktyg och dokument för certifiering i Miljöbyggnad 3.0, 2.2 och äldre versioner. De uppdateras löpande så hämta alltid filerna direkt från den här sidan.

Manualer, verktyg och dokument för Miljöbyggnad 3.0

Manualer, verktyg och dokument för Miljöbyggnad 2.2

Ansökningsavtal bifogas alla ansökningar

I dokumentet “Ansökningsavtal” nedan ska fastighetsägarens ombud uppges och det ska undertecknas av fastighetsägarens firmatecknare. Det ska skannas in i sin helhet och biläggas ansökan under rubriken “Administrativa uppgifter” i BGO. Använd alltid aktuell version av dokumentet:

Övriga blanketter