Manualer och verktyg för certifiering i Miljöbyggnad

Här finner du manualer, verktyg och dokument för certifiering i Miljöbyggnad 3.1 och äldre versioner. Beräkningsverktyg uppdateras löpande så hämta alltid filerna direkt från den här sidan. Tekniska reglerna för Miljöbyggnad förtydligas och tolkas kontinuerligt, se "Certifieringsstöd för Miljöbyggnad" på Miljöbyggnads webbplats.

Manualer, verktyg och dokument för Miljöbyggnad 3.1

Metodik återfinns i inledningen av respektive manual.

Manualer, verktyg och dokument för Miljöbyggnad 3.0

Under en övergångsperiod fram till 1 augusti 2020 kan man välja att registrera projekt i 3.0 eller i 3.1. Från och med 1 augusti är registreringar endast möjligt i version 3.1. Påbörjade registreringar i 3.0 behöver senast skicka in registreringarna 31 juli 2020. Projekt som redan idag är registrerade i 3.0 kan kostnadsfritt välja att gå över till 3.1, kontakta miljobyggnad@sgbc.se.

För enskilda indikatorer är det möjligt att använda version 3.1 med tillhörande metodik. Skriv överst i bilagan vilken version av Miljöbyggnad ansökan ska granskas utifrån.

Manualer, verktyg och dokument för Miljöbyggnad 2.2

Ansökningsavtal 2.2, 3.0

I dokumentet “Ansökningsavtal” nedan ska fastighetsägarens ombud uppges och avtalet undertecknas av representant för sökanden. Avtalet skannas in i sin helhet och biläggas ansökan under rubriken “Administrativa uppgifter” i BGO. Använd alltid aktuell version av dokumentet.

Övriga blanketter 2.2, 3.0

Äldre manualversioner

Nedan kan du ladda ner manualer för Miljöbyggnad 2.1 och 2.0. Vänligen notera att dessa endast tillhandahålls i zippat format. Zip-filen innehåller alla kriterier, sammanställningar samt Tekniska rådets tolkningar för 2.1 och 2.0, men du behöver även hämta de senaste versionerna av blanketter och dokumentation för själva certifieringsprocessen.