Manualer och verktyg för certifiering i Miljöbyggnad

Här finner du manualer, verktyg och dokument för certifiering i Miljöbyggnad 2.2, 3.0 och äldre versioner. De uppdateras löpande så hämta alltid filerna direkt från den här sidan. Tekniska reglerna för Miljöbyggnad förtydligas och tolkas kontinuerligt, se "Certifieringsstöd för Miljöbyggnad" på Miljöbyggnads webbplats.

Manualer, verktyg och dokument för Miljöbyggnad 3.0

Från och med 190614 har dokumentet Egenkontroll för version 3.0 tagits bort. Vi hänvisar istället till bedömningskriterierna för nyproduktion 3.0 samt befintlig byggnad 3.0, där redovisningskrav framgår.

Manualer, verktyg och dokument för Miljöbyggnad 2.2

Ansökningsavtal 2.2, 3.0

I dokumentet “Ansökningsavtal” nedan ska fastighetsägarens ombud uppges och avtalet undertecknas av representant för sökanden. Avtalet skannas in i sin helhet och biläggas ansökan under rubriken “Administrativa uppgifter” i BGO. Använd alltid aktuell version av dokumentet.

Övriga blanketter 2.2, 3.0

Äldre manualversioner

Nedan kan du ladda ner manualer för Miljöbyggnad 2.1 och 2.0. Vänligen notera att dessa endast tillhandahålls i zippat format. Zip-filen innehåller alla kriterier, sammanställningar samt Tekniska rådets tolkningar för 2.1 och 2.0, men du behöver även hämta de senaste versionerna av blanketter och dokumentation för själva certifieringsprocessen.