Certifieringsprocessen för CEEQUAL

Registrering och certifiering i CEEQUAL levereras av BRE. CEEQUAL-registreringar och certifieringar sker via BRE:s digitala plattform CEEQUAL Online Tool på BREEAM Projects. 

CEEQUAL delar in ett projekt i tre skeden: strategi, projektering och produktion. Certifieringen kan inkludera antingen hela projektet (alla tre skeden), eller enbart ett eller två skeden. Om certifieringen inkluderar flera projektskeden kan projektet välja att genomföra en interimcertifiering när ett projektskede är klart. 

För att genomföra en CEEQUAL-certifiering av ett projekt krävs en utbildad CEEQUAL-assessor som ska leda projektet genom processen, samt göra en bedömning utifrån CEEQUAL manualen och de bevis som sammanställs från projektet av att indikatorerna uppfylls. Assessorn ska tillsammans med projektgruppen bedöma vilka indikatorer som projektet uppfyller och sammanställa bevis för detta, samt färdigställa en ansökan i onlineverktyget. 

När projektet är registrerat hos BRE kommer även en oberoende verifierare att utses för projektet. Denna ska vara behjälplig med att svara på frågor från assessorn under projektets gång och därefter granska assessorns bedömning. Assessorn och verifierare kommer överens om certifieringens omfattning och de enskilda indikatorer som kan uteslutas. CEEQUAL-betyget baseras på andel erhållna poäng av totalt möjliga efter avgränsningen. 

Vid certifieringsansökan granskar verifieraren assessorns arbete i form av sammanställningen och bevis. Detta görs i samarbete med assessorn och ofta i samband med platsbesök. Efter att eventuella anmärkningar är åtgärdade av assessorn skickar verifieraren projektet till BRE för slutligt godkännande.