Vad är Citylab Guide?

Citylab Guide är en handledning för alla som arbetar med hållbar stadsutveckling. Guiden innehåller guide-punkter och indikatorer. Guide-punkterna hjälper till att hålla rätt kurs genom stadsutvecklingsprojektet. Indiaktoerna är ett krav att arbeta med för att kunna certifiera projektet.

Den 17 Januari 2018 lanserades den andra generationen av guiden och certifering: Citylab Guide, hållbar stadsutveckling i planeringsskedet 2.0.
Klicka här för att ladda ner Citylab Guide, hållbar stadsutveckling i planeringsskedet 2.0.

Den första versionen av guiden, 1.0,  togs fram 2015 under ledning av Sweden Green Building Council tillsammans med nästan 50 samarbetspartners där privata företag, kommuner, statliga verk och akademin fanns representerade. Guiden är ryggraden i Citylab och har använts sedan 2015 av stadsutvecklingsprojekt.
Här kan du läsa mer om Citylab Certifiering.