Kurser inom Citylab 

Certifierad Citylabsamordnare 
SGBC erbjuder kursen Certifierad Citylabsamordnare. Som Citylabsamordnare stödjer du stadsutvecklingsprojekt i använda Citylab i sitt hållbarhetsarbete. Rollen kan innefatta att leda möten och workshops, författa Hållbarhetsprogram samt samordna olika processer.

För att ett stadsutvecklingsprojekt ska kunna ansöka om Citylab Certifiering måste en Certifierad Citylabsamordnare arbetat i projektet. 

Företagsförlagda kurser 
För att ge ett ramverk och en handledning för personer aktiva inom hållbar stadsutveckling så erbjuder Sweden Green Building Council följande företagsförlagda kurser inom ramen för Citylab: 

  • Citylab baskurs 
  • Citylab Processtyrning 
  • Citylab Fokusområden 
  • Citylab Hållbarhetsprogram

Ladda ner denna PDF för mer information om kurserna.

Kurserna hjälper att ge en grundförståelse för problematiken inom hållbar stadsutveckling och en vägledning i hur man ska arbeta i enlighet med Citylab Guide i planeringsskedet. För att säkerställa att stadsutvecklingsprocessen genomsyrar hela projektet kräva att många parter involveras, detta inkluderar även externa parter, konsulter etc.

Vid frågor:

Maila till