Slider

Miljöinventering av byggnader - Hur noggrant behöver den göras?

En miljöinventering eller miljöbedömning av god kvalitet är viktig för att minimera miljö- och hälsoriskerna under förvaltning och inför renovering, ombyggnation eller rivning. Vid detta seminarium lyfter Sweden Green Building Council och Fastighetsägarna frågan om vilka krav som bör ställas på en miljöinventering, rapporteringen och inventeraren. Hur djupgående behöver en miljöbesiktning vara? Vad säger lagen, certifieringar och branschinitiativ?

ANMÄLAN MEDLEMSMÖTE.

Datum: 4 juni 2018
Tid: 13:00-15:00
Plats: Ljusgården på Drottninggatan 33, Stockholm

När dagen är över hoppas vi ha en gemensam bild av vad fastighetsägaren bör kräva av en inventerares kompetens och erfarenhet, vilka krav som ska ställas och vilka som borde ställas.  Hur ska fastighetsägaren formulera en beställning av en miljöinventering så att den blir rätt och riktig?

Seminiariet vänder sig till fastighetsägare, förvaltare, miljöchefer, miljöinventerare, miljöbedömare, tillsynspersoner, branschrepresentanter och andra intresserade.

Antalet platser är begränsade. Deltagande är kostnadsfritt.

Program för dagen

Inledning Moderator Fredrik Holmström, HIFAB
Miljöinventering eller miljöbedömning
Varför miljöinventeras byggnader?
Vad krävs enligt miljöbalken, Boverkets regler och andra regelverk? Vilka frivilliga system finns där krav ställs på miljöinventering?
Mikael Andersson, Locum
Miljöinventerare: kompetens- och kvalifikationskrav
Kort genomgång av CMF – Certifiering Miljöinventering Fastigheter
- Vilka krav ställs?
- Hur certifieras man?
- Revideringsbehov?
Rikard Silverfur, Fastighetsägarna
Vad är på gång?
Miljöbyggnad förvaltning
- Vilka krav kommer att ställas på besiktningspersonen?
- Vad ska miljöbesiktigas?
Catarina Warfvinge, Sweden Green Building Council
Revidering av ”Riktlinjer för resurs och avfallshantering vid byggande och rivning” Elisabet Höglund, Tyréns
Kommunal tillsyn  
Vad tittar vi på i kontrollplanen inför rivning? Hur utövar vi tillsyn av befintlig bebyggelse? Kommunal miljöhandläggare/tillsynsperson
Panelsamtal om vägen framåt
  • Hur är kvaliteten på de inventeringar som görs?
  • Kommer skarpare lagkrav?
  • Vilka system bör utvecklas?
  • Hur ska de hänvisas till? Hur säkerställer vi rätt kompetens och kvalitet i utförande? Utbildningsbehov?

Deltagare:

  • Åsa Bergqvist, Ebab
  • Elisabet Höglund, Tyréns
  • Catarina Warfvinge, Sweden Green Building Council
  • Rikard Silverfur, Fastighetsägarna
  • Dan-Patrik Ryman, Akademiska Hus

Fler kan tillkomma