Slider

Medlemsmöte i Stockholm: Solen - utmaningar och möjligheter

Ett frukostseminarium om SMART Solavskärmning

Välkommen på medlemsmöte i Stockholm den 15 juni!

Vi vill kunna använda så mycket som glas som möjligt i våra byggnader. Det skapar fantastiska miljöer som ger husens invånare ljus och rymd och gränsen mellan ute och inne suddas ut.

Samtidigt ställer det krav på hantering av bländning, övertemperaturer och energianvändning. Solavskärmning är ett enkelt och smart sätt att hantera dessa utmaningar, utan att ge avkall på fördelarna med glaset i arkitekturen. Bara man vet hur.
 
Välkommen på frukostseminarium med Svenska Solskyddsförbundet där de delar med sig av erfarenheter och där spännande lösningar visas. Du får veta mer om lagar och regler, praktiska fall och utvecklingsverktyg som ger nya vinklar i vardagen.

Anmälan görs via onlineformulär.

Datum: 15 juni 2018
Tid: Kl. 08.00 - 09.30
Plats: Helio Hötorget, Hitechbuilding, Sveavägen 9
Rum: Tim-Berners Lee

I anslutning till mötet bjuds det på frukostbuffé.

Vi behöver din anmälan senast den 7 juni.

Talare
Anders Hall, Int Business Development på Somfy Int och Marketing Chairman inom det europeiska branschförbundet ES-SO.

Anders Hall har över 20 år i solskyddsbranschen och arbetar idag internationellt med utbildning, kommunikation och affärsutveckling. Anders har deltagit i studier kring solavskärmning i Brasilien, Indien, Malaysia, UK och levererat föredrag som detta på Green Building Councils i flertalet länder, i både Asien, Australien, USA och Sydamerika.

Mattias Klasson, affärsutvecklare och delägare på Nimex AB och styrelseledamot i Svenska Solskyddsförbundet.

Mattias Klasson har under större delen av sitt arbetsliv arbetat med styrning av solskydd. Han har även medverkat i ett antal forskningsprojekt i Europa kring ljus och energi kopplat till solskydd. Mattias är en engagerad styrelseledamot i branschorganisationen Svenska Solskyddsförbundet där han leder arbetsgruppen för forskning, normer och energi.


För frågor om programmet, kontakta Margareta Bergetun från Svenska Solskyddsförbundet på . För övriga frågor, kontakta Helga Gimse, medlemsansvarig på Sweden Green Building Council på

Varmt välkommen!