Digitalt medlemsmöte: Cirkulärt byggande och regenerativ design

Genom att ta hand om det befintliga kan vi skapa arkitektur som både står sig och är föränderlig över tid, använda ytor effektivt och använda återvinningsbara material. Häng med på en inspirationsresa som sträcker sig från konkreta exempel på återbruk till hur ett nytt tänk som regenerativ design kan hjälpa oss lösa resursfrågan.

Cirkulär arkitektur bidrar till att spara naturresurser och minska klimatpåverkan samt bevara och utveckla både sociala och kulturella värden. Ett regenerativt system återskapar resurser för framtida användning, förbättrar livskvaliteten och ger en ram för deltagande, skapande, anpassning och samevolution genom variation och mångfald. Regenerativ design kommer till exempel till uttryck i ambitionen att nå klimatpositiva byggnader, stadsdelar och städer där den byggda miljön bidrar till att återskapa växthusgasbalansen i atmosfären.

Under medlemsmötet får vi exempel på konkreta exempel på cirkulärt byggande och återbruk från projekt i Köpenhamn samt Varvsstaden i Malmö. Vi får en akademisk inblick i innovativa koncept för att dela på stadens ytor efterföljt av ett exempel på en högst levande och inspirerande mötesplats i Vasakronans Södertull. En introduktion till systemtänket regenerativ design avslutar programmet.

Medlemsmötet arrangeras av SGBC Syd.

Program

13:00-14:45 Digitalt medlemsmöte öppet för alla medlemmar

  • Välkommen och introduktion
  • Cirkulär arkitektur och upcycling, Nikolaj Callisen Friis, Arkitekt, Lendager Group
  • Shared Space – innovativt delande av stadens ytor, Rebecka Lundgren, PhD Lunds Universitet
  • Beyond Us i Vasakronans Södertull – en mötesplats för inspiration, Frida Roos, General Manager och Petra Hodel Fryzell, General Manager, VOII studios
    Paus
  • Cirkulära flöden i Varvsstaden, Erik Wennerholm, projektchef, Varvsstaden
  • Regenerative Design – introduktion och exempelprojekt, Jonas Gremmelspacher, miljöingenjör, Solenco

15:00-15:30 Årsmöte för det regionala nätverket SGBC Syd – öppet för alla medlemmar i Skåneregionen

På årsmötet kommer det informeras om SGBC Syds arbete och arbetsgruppen för 2022 beslutas. Vill du engagera dig i SGBC och samtidigt knyta kontakter med branschkollegor i din region? Då kan vi rekommendera att gå med i det regionala nätverkets arbetsgrupp. Skicka ett mail till medlem@sgbc.se om du är intresserad och vill veta mer!

Anmäl dig medlemsmötet här.

Datum:

2022-01-13

Tid:

13:00 – 15:30

Plats:

Online