Digitalt medlemsmöte: Att bygga industriellt i trä

I och med allt större klimat- och hälsofokus har intresset att bygga i trä ökat kraftigt och efterfrågan på kunskap är stor. Södra och Derome bidrar med sina lösningar på hur vi kan skala upp träbyggandet.

Urban Blomster vid Södra berättar om vad man behöver tänka på inför att projektera och bygga med korslimmat trä och limträ – vilka möjligheter och utmaningar finns med tekniken och hur använder vi respektive hanterar vi dessa? Dessutom, hur mycket sänker vi CO2-belastningen på stommen med denna nya teknik?

Anders Carlsson berättar om Deromes kedja “från skog till färdigt hus” och deras projekt med fokus mot klimatneutralt byggande där produktionen till stora delar sker i industriella miljöer – och vilka goda effekter detta för med sig.

Medlemsmötet arrangeras av det regionala nätverket SGBC Väst.


Program

  • Välkommen och introduktion
  • Bygga i massivträ – möjligheterna med den nya teknologin för hållbara och effektiva byggen, Urban Blomster, projekt- och marknadsansvarig, Södra Building Systems
  • Från skog till färdigt hus, Anders Carlsson, teknisk chef, Derome
  • Kort frågestund

Anmäl dig här.

Datum:

2021-04-26

Tid:

09:00 – 10:00

Plats:

Online