Digitalt medlemsmöte: Klimatberäkningar av byggnader del 1 – inledning

I höst bjuder SGBC Väst in till två digitala seminarier på temat klimatberäkningar, en inledande del den 22 oktober och en fördjupande del den 19 november.

Det inledande seminariet den 22 oktober ger en introduktion till livscykelanalys, klimatberäkning och EPD. Vi får dessutom besök från Boverket som berättar mer om det kommande lagkravet om klimatdeklaration av byggnader.

Seminariet följs upp den 19 november med en fördjupning och genomgång av goda exempel och erfarenheter från klimatberäknade projekt samt en inblick i Byggsektorns Miljöberäkningsverktyg. Här kommer du direkt till fördjupningsdelen.

Värdar för medlemsmötena är Saint-Gobain Sweden tillsammans med Bengt Dahlgren.

Anmäl dig till del 1 här.

Program del 1: Inledning klimatberäkning av byggnader

Program

  • Inledning SGBC
  • LCA: Vad innebär det? Gerda Ingelhag, Bengt Dahlgren
  • BBR:s nya klimatkrav och generisk databas. Thomas Johansson, Boverket
  • EPD:er: Vad är det och vilka typer finns? Generisk data kontra produktspecifik EPD? Louise Röström, Saint Gobain Sweden

Moderator: Maria Perzon, Bengt Dahlgren

 

Datum:

2020-10-22

Tid:

08:30 – 09:30

Plats:

Live via webben