Digitalt medlemsmöte: Klimatkrav i upphandling

För att fler klimatneutrala byggprojekt ska genomföras krävs en tydlig målbild och kravställning från de första skisserna, men det är i upphandlingen möjligheter och begränsningar för genomförandet ofta sker. De perspektiv som lyfts i medlemsmötet ger en bild av var branschen är på väg.

2020 ser ut att bli det varmaste året på planeten hittills. Klimatförändringarna är ett faktum och vi har endast ca 7 år på oss att klara 1,5 graders-målet i Parisavtalet. Omställningen av byggbranschen har tagit fart. De lokala färdplanerna för en fossilfri byggnadsindustri skyndar på omställningen genom krav på minskade utsläpp. SGBC:s NollCO2-certifiering är lanserad med färdigställda pilotprojekt som visar vägen.

Är vi på väg mot en branschstandard för klimatkrav i byggandet med verklig klimatnytta?

Väl mött till en fullspäckad eftermiddag med ett tema som ligger i luften!

Anmäl dig här.

Program

13:00-13:05 Välkommen och introduktion, SGBC och Andreas Eggertsen Teder, White Arkitekter och nätverksledare SGBC Syd
13:05-13:25 Hur ser ett klimatkrav ut som många aktörer kan svara på och som driver mot en klimatneutral byggsektor? Anders Ejlertsson, IVL
13:25-13:45 Klimatkrav i upphandling – Utmaningar och framgångsfaktorer från ett beställarperspektiv. Anna Bernstad Saraiva, Akademiska hus
13:45-14:05 Frivillighet och tvingande regler för klimatkrav i offentlig upphandling. Henrik Norinder, Universitetsadjunkt Juridiska fakulteten Lunds Universitet
14:05-14:15 Bensträckare
14:15-14:35 Resurshubben framtidens miljöberäkningsverkyg. Jeanette Sveder Lundin, Skanska
14:35-14:55 Erfarenheter från Lidls projekt – Sveriges första NollCO2 certifierade byggnad. Martin Persson Lindh, Cowi
14:55-15:00 Avrundning, Andreas Eggertsen Teder

15:00-15:15 Paus
15:15-15:45 Årsmöte SGBC Syd

På årsmötet kommer det informeras om det regionala nätverkets arbete och arbetsgruppen för 2021 beslutas. Årsmötet är öppet för alla i region Syd och om du är intresserad av att delta i nätverkets arbetsgrupp är du välkommen att kontakta nätverksledare Andreas Eggertsen Teder, andreas.eggertsen.teder@white.se.

Datum:

2021-01-14

Tid:

13:00 – 15:45

Plats:

Live via webben