Digitalt medlemsmöte: Positive Energy Districts och klimatneutrala grannskap

Positive Energy Districts (PED) är ett EU-initiativ och innebär en integrerad strategi för hållbar stadsutveckling som omfattar tekniska, rumsliga, juridiska, sociala och ekonomiska dimensioner. Nätverket i SGBC Syd bjuder in alla medlemmar att få lära sig mer om PED genom konkreta exempel och forsknings- och utvecklingsprojekt som är igång.

PED:s kräver interaktion och integration mellan byggnader, användare och det regionala energi-, mobilitets- och IKT-system.

Ett PED definieras som ett grannskap med årlig netto noll energiimport och netto noll koldioxidutsläpp som arbetar mot en överskottsproduktion av förnybar energi, integrerad i ett urbant och regionalt energisystem.  Ett positivt energidistrikt kopplar samman byggd miljö, hållbar energiproduktion och konsumtion samt mobilitet för att minska energianvändningen och växthusgasutsläppen, vilket skapar mervärde och incitament för konsumenten att minska klimatpåverkan med bibehållen hög levnadsstandard.

Välkommen till ett medlemsmöte där du får höra mer om spännande projekt som är på gång kring PED i Skåneregionen.

Program

  • Välkommen och introduktion, Andreas Eggertsen Teder, White Arkitekter och nätverksledare SGBC Syd
  • Trygg elförsörjning i Skåne, Sandra Johannes Selander, Klimat- och energistrateg, Länsstyrelsen Skåne
  • H22 Plusstaden, Åsa Bjering, International Relations; H22,  Helsingborgs stad
  • Klimatlösningar i H22, Patrik Hermansson, Director Strategy & Innovation, Öresundskraft
  • Paus
  • “TRANS-PED”, Markus Paulsson, Energy strategist & Project Manager, Lunds kommun
  • PED-forskning och utvecklingsprojekt, Patrik Rydén, Samverkansstrateg, Viable Cities
  • Avrundning, Andreas Eggertsen Teder

Anmäl dig här.

Datum:

2021-03-10

Tid:

08:00 – 10:00

Plats:

Live via webben